FORUM STAR

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Vodotopive granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: dimetomorf 113 g/kg + folpet 600 g/kg

PRIMENA: Preporučuje se upotreba preparata Forum® Star u takozvanom blok tretmanu (dva puta uzastopno) u razmacima od 10-12 dana, kada je najveća opasnost od plamenjače i kada je vinograd najosetljiviji na bolest, a to je od početka cvetanja do faze zatvaranja grozda, u količini od 1,75-2,0 kg/ha (0,175–0,2%). U toj razvojnoj fazi najbolje dolazi do izražaja vrhunsko delovanje preparata Forum® Star protiv prouzrokovača plamenjače. Obezbeđuje podjednako dobru zaštitu svih delova vinove loze (list i grozd). Kombinacijom dve aktivne materije postignuta je optimalna i dugotrajna zaštita. WG formulacija je lako rastvorljiva bez prašenja. Vinova loza odlično podnosi ovaj preparat i pri pravilnoj upotrebi nema opasnosti od fitotoksičnosti.

MEHANIZAM DELOVANJA: Preparat sadrži dve aktivne supstance: dimetomorf i folpet. Dimetomorf deluje tako što ometa stvaranje opne ćelija patogene gljive u svim razvojnim fazama bolesti. Dimetomorf već posle šezdeset minuta prodire duboko u tretirane delove biljke i odatle se širi lokal-sistemično, čime su obuhvaćene već najranije faze bolesti, kada simptomi još nisu vidljivi (1-2 dana). Odlikuje se vrlo snažnim delovanjem na nastanak novih spora, čime se prekida širenje plamenjače u vinogradu. Uz to dimetomorf čvrstim površinskim zaštitnim slojem dugotrajno štiti tretirane delove biljke od novog napada spora plamenjače. Kontaktna aktivna supstanca folpet na površini lista sprečava klijanje spora i uz to širi obim delovanja protiv drugih gljivičnih bolesti.

KARENCA: 35 dana.

PAKOVANJE: 1 kg i 5 kg

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!