Opus® Team

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Suspo-emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 84 g/l + Fenpropimorf 250 g/l

PRIMENA: Preparat Opus® Team se koristi za tretiranje:

  • Useva pšenice i ječma u cilju suzbijanja pepelnice pšenice (Erysiphe graminis f. sp tritici), pepelnice ječma (Erysiphe graminis f. sp hordei), rđe (Puccinia spp), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp) u količini primene od 1 l/ha. Kod pšenice i ječma tretiranje vršiti tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas;
  • Useva šećerne repe u cilju suzbijanja prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u količini primene od 0,7 l/ha. U usevu šećerne repe tretirati po pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi oboljenja) i uslova za dalje širenje oboljenja i preventivno.

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj fungicid je smeša dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama, ali imaju isti mehanizam delovanja. Epoksikonazol pripada hemijskoj grupi triazola dok fenpropimorf pripada hemijskoj grupi morfolina a prema mehanizmu delovanja su inhibitori sinteze sterola.

KARENCA: 42 dana za pšenicu i ječam; 35 dana za šećernu repu.

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!