Trgovina i distribucija

OSIRIS

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: epoksikonazol 37,5 g/l + metkonazol 27,5 g/l

PRIMENA: Koristi se kao sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, u usevima pšenice i ječma.

Vreme primene:

  • U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početku cvetanja;
  • U usevu pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphe graminis) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas;
  • U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovaca rđe pšenice (Puccinia spp.) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita ili 2-3 dana po sticanju uslova za širenje parazita;
  • U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita;
  • U usevu ječma za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) po pojavi i širenju simptoma.

Količina primene: 1,5-2,5 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Osiris® efikasno suzbija prouzrokovače: pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), paleži klasa (Fusarium spp.), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

NAPOMENE: Može se mešati sa većinom fungicida, herbicida i regulatorima rasta.

KARENCA: 35 dana.

PAKOVANJE: 4 L i 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!