FALCON FORTE

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: spiroksamin 224 g/l + tebukonazol 148 g/l + protiokonazol 53 g/l

PRIMENA: FALCON FORTE se koristi u usevima pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača:

  • pepelnice (Erysiphe graminis) pšenice i ječma, primenom tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas;
  • rđe (Puccinia spp.) pšenice, primenom tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita, odnosno tokom postojanja uslova za širenje parazita;
  • sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) pšenice, primenom po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita;
  • paleži klasa (Fusarium spp.) pšenice i ječma, pred kraj klasanja i početkom cvetanja;
  • mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) po pojavi simptoma i postojanju uslova za njihovo širenje.

Količina primene je od 0,7 -1 l/ha (7 -10 ml/100 m²).
Utrošak vode: 200 -400 l/ha (2-4 l/100m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA: Preparat FALCON FORTE sadrži tri aktivne materije sistemičnog delovanja. Protiokonazol je izuzetno delotvoran u suzbijanju prouzrokovača velikog broja biljnih bolesti, a naročito je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa u usevima strnih žita. Zajedno sa tebukonazolom inhibira sintezu
ergosterola u ćelijama gljive i ispoljava preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Spiroksamin deluje kao inhibitor biosinteze sterola i odlikuje se sposobnošću brzog prodiranja u list, čime omogućava drugim dvema materijama da brže dođu do mesta delovanja i tako povećava njihovu efikasnost.

NAPOMENE: 

Ispitivanja su dokazala da ne postoji mogućnost ukrštene rezistencije sa preparatima na bazi triazola i strobilurina.

Mešanje sa ostalim pesticidima:
Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA:

35 dana.

PAKOVANJE: 1 L 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!