Trgovina i distribucija

GALICAP

PROIZVOĐAČ: Župa

FORMULACIJA: Koncetrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: kaptan 480 g/l

PRIMENA: Nesistemični kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Koristi se u zasadima jabuke za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda
jabuke (Venturia inaequalis). Primenjuje se preventivno tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu, kada su jabuke u fazi 10-78 BBCH skale u količinama primene od 2,5 l/ha. Primenjuje se folijarno.
Utrošak vode: 1000 l/ha (1l/m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je četiri puta u toku godine.

NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u zasadima jabuke sorte Crveni delišes.

Mešanje sa ostalim pesticidima:
Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos), bordovskom i sumporno-krečnom čorbom, kao ni sa uljanim i EC formulacijama.
Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na višim temperaturama u kombinaciji sa preparatima na bazi dimetoata.

KARENCA:

21 dan.

PAKOVANJE: 1L, 5L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!