Ventor

PROIZVOĐAČ: Biesterfeld

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol 250 g/l

PRIMENA: Ventor je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi:

  • U zasadima jabukeza suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) počev od faze roze pupoljka dok plodovi ne dostignu veličinu 10 mm. Primenjuje se preventivno (pre ostvarenja uslova za zarazu) u koncentraciji 0,013%, odnosno 13 ml u 100 L vode. Može se primeniti i kurativno (do tri dana po ostvarenju uslova za zarazu) u koncentraciji 0,02%, odnosno 20 ml u 100 L vode;
  • U usevu krompira za suzbijanje pegavosti krompira (Alternaria solani) u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), tretiranjem u vreme pojave prvih simptoma i kasnije u toku vegetacije po potrebi.

Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 1000 l/ha u zasadima jabuke i 300-400 l/ha (3-4 L na 100 m2) u usevu krompira.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija difenokonazol preparata Ventor spada u grupu triazola. Deluje kao inhibitor sinteze ergosterola. Ergosterol u gljivama učestvuje u izgradnji ćelijskog zida bez kog gljive gube sposobnost za život.

NAPOMENE: Ventor, kao i ostale preparate iz grupe triazola, je najbolje primeniti u kombinaciji sa preparatima koji imaju kontaktno dejstvo, zbog produženog delovanja. Preparat je najbolje primeniti preventivno, time se postiže bolja i sigurnija zaštita. U toku godine na istoj površini može se primeniti najviše tri puta.

KARENCA:

28 dana za jabuku;

14 dana za krompir.

PAKOVANJE: 100 ml, 250 ml i 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!