Trgovina i distribucija

ARIGO®

 

PROIZVOĐAČ: Corteva Agriscience

FORMULACIJA: Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: mezotrion 360 g/kg + nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg

PRIMENA: ARIGO® je herbicid širokog spektra delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza samo jednim tretmanom. Preporuka je da se preparat ARIGO® primenjuje kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12-18 BBCH skale) u količini: 330 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90.

SPEKTAR DELOVANJA: preparat ARIGO® efikasno suzbija:

  • višegodišnje uskolisne korove, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);
  • jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: muhar sivi (Setaria glauca) i divlji sirak iz
    semena (Sorghum halepense);
  • jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), suncokret divlji (Helianthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), krtolasti graor (Lathyrus tuberosus), gorušica poljska (Sinapis arvensis) i pomoćnica obična (Solanum nigrum);

PREDNOSTI I NAPOMENE: 

  • Delovanje tri aktivne materije u optimalnom odnosu omogućava da se jednim tretmanom, u trenutku koji je najpovoljniji, suzbiju glavni korovi koji utiču na smanjenje prinosa;
  • Širok spektar spektar delovanja na sve dominantne korove u kukuruzu;
  • Jedan tretman koji omogućava dovoljno vremena za sve druge radove;
  • Superiorno delovanje sa malim količinama primene i visoka selektivnost preparata omogućava bezbedan usev;
  • Delovanje preko lista i preko zemljišta.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 330g

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!