Trgovina i distribucija

CHIEF

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJAmezotrion 100 g/l

PRIMENAChief® je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle nicanja do faze kada kukuruz ima 8 razvijenih listova, a korovi 2-6 razvijenih listova u količini 1-1,2 l/ha. Odlikuje se dvostrukim delovanjem na korovske biljke, folijarno-preko lista i rezidualno-preko zemljišta, rešava problem prisutnih korova u vreme prskanja i sprečava nicanje novih korova 4 do 6 nedelja nakon tretmana.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom u jednokratnoj ili split aplikaciji.

SPEKTAR DELOVANJA: Uspešno suzbija sledeće korovske vrste: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), renika obična (Lepidium draba), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

NAPOMENEOptimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista, ali se može primeniti do faze 8 listova kukuruza. Ako je potrebno da se primenjuje i u kasnijim fazama konsultujte stručno lice. Radi pojačanog delovanja na divlju kupinu, vijušac, poponac i lubeničarku Chief® treba kombinovati sa preparatom Tomigan®, a za proširenje spektra delovanja na travne korove sa preparatom Nicogan®.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi nikosulfurona i rimsulfurona. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

Plodored:

Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. Sledeće godine nije preporučljivo gajiti šećernu repu, grašak, pasulj, spanać. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1L, 5L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!