Dual Gold 960EC

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrovana emulzija (EC)

AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 960 g/l

PRIMENA: Preparat Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i nekih širokolisnih korova primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

  • kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml / 100 m2 na humoznim zemljištima sa 3-5% humusa i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml / 100 m2 na jako humoznim zemljištima sa više od 5% humusa;
  • suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml / 100 m2 na humoznim zemljištima sa 3- 5% humusa i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml / 100 m2 na jako humoznim zemljištima sa više od 5% humusa;
  • sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha. Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA: Dual Gold 960 EC suzbija

  • jednogodišnje travne korove: klasača (Bromus mollis), svračica (Digitaria sanguinalis), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), muhari (Setaria spp), kao i neke širokolisne korove.

MEHANIZAM DELOVANJA: Dual Gold 960 EC sadrži S-metolahlor koji pripada hloracetamidima i suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova. Usvaja se hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista.

Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Kao i svi zemljišni herbicidi i Dual Gold 960 EC za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.

 

NAPOMENE: Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima sa manje od 1% humusa i kiselim zemljištima sa vrednošću pH < 5,5.

Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, terbutilazina i flurohloridona; u usevu soje sa preparatima na bazi linurona i metribuzina; u usevu kukuruza sa preparatima na bazi mezotriona i terbutilazina.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

KARENCA: 70 dana za silažni kukuruz; u sirku, suncokretu, soji i merkatilnom kukuruzu obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!