FUSILADE FORTE

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil 150 g/l

PRIMENA: Preparat Fusilade Forte se primenjuje kao selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim usevima (suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica); povrtarskim usevima (krompir, kupus i luk) i zasadima voćaka (jabuke, kruške i dunje) u količinama primene:

  • 0,8 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 8 ml / 100 m² u 2-6 L vode za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;
  • 1,3 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 13 ml / 100m² u 2-6 L vode za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta;
  • 0,6 l/ha + 0,6 l/ha u split-aplikaciji u razmaku od 10-14 dana za suzbijanje rizomskog divljeg sirka kada je nicanje korova razvučeno.

Fusilade Forte se na istoj površini može primeniti najviše jednom godišnje ili dva puta ukoliko se primenjuje u split aplikaciji. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve (strna žita i kukuruz).

SPEKTAR DELOVANJA: Fusilade Forte je efikasan u suzbijanju:

  • jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), svračica (Digitaria sanguinalis), samonikla pšenica (Triticum aestivum);
  • višegodišnjih travnih korova: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija fluazifop-p-butil spada u grupu fenoksipropionskih kiselina. Ona inhibira enzim acetil Ko-a karboksilazu koja igra važnu ulogu u sintezi lipida u ćelijama korova. Mesto delovanja su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnog dela, korena i podzemnih organa (rizoma). Biljka korova prestaje sa rastom neposredno posle aplikacije i više ne konkuriše usevu. Vidljivi simptomi odumiranja korova javljaju se nešto kasnije, obično  5-7 dana nakon tretiranja i manifestuju se u promeni boje i uvenuću. Desetak dana nakon tretiranja korovi su potpuno suvi.

NAPOMENE: Preparat treba primeniti kada biljke korova aktivno rastu. Nikad ne primenjivati preparat u izrazito sušnim uslovima, jer će usvajanje i prenošenje preparata u korovima biti slabije. Kod suzbijanja višegodišnjih travnih korova, preparat primeniti kada je lisna masa korova već dovoljno razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi 6 -10 listova). Ukoliko su nicanje i razvoj travnih korova neravnomerni, najbolji rezultati se postižu kada se Fusilade Forte primeni u split aplikaciji, odnosno kada se preporučena količina primene podeli na dva tretiranja u razmaku 10-15 dana. Preparat treba obavezno primeniti pre klasanja korova. Korovi koji su klasali i cvetali znatno su otporniji, jer su prestali sa rastom. Ovakvi korovi mogu se suzbiti samo maksimalnim preporučenim količinama. Padavine (čak i 1h nakon primene) ne utiču na efikasnost preparata Fusilade Forte

Fusilade Forte obično nije potrebno mešati sa drugim herbicidima. Ukoliko je to potrebno preparat se može mešati sa svim vrstama herbicida i insekticida za primenu u gore navedenim usevima i zasadima.

KARENCA: 

Voće- 28 dana;

Krompir- 42 dana;

Luk i kupus- 49 dana;

Šećerna repa- 70 dana;

Soja, suncokret i uljana repica – obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 250 ml, 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!