Fusilade Forte

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil 150 g/l

PRIMENA: Preparat Fusilade Forte se primenjuje kao selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim usevima (suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica); povrtarskim usevima (krompir, kupus i luk) i zasadima voćaka (jabuke, kruške i dunje) u količinama primene:

-0,8 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 8 ml / 100 m² u 2-6 L vode za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;

-1,3 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 13 ml / 100m² u 2-6 L vode za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta.

- 0,6 l/ha + 0,6 l/ha u split-aplikaciji u razmaku od 10-14 dana za suzbijanje rizomskog divljeg sirka kada je nicanje korova razvučeno.

Fusilade Forte se na istoj površini može primeniti najviše jednom godišnje ili dva puta ukoliko se primenjuje u split aplikaciji. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve (strna žita i kukuruz).

SPEKTAR DELOVANJA: Fusilade Forte je efikasan u suzbijanju:

  • jednogodišnjih travnih korova: divlji ovas (Avena spp), mišji repak (Alopecurus myosuroides), klasače (Bromus spp), proso divlje (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp);
  • višegodišnjih travnih korova: pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactilon), svračica obična (Digitaria sanguinalis), divlji sirak (Sorghum halepense), ljuljevi (Lolium spp).

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija fluazifop-p-butil spada u grupu fenoksipropionskih kiselina. Ona inhibira enzim acetil Ko-a karboksilazu koja igra važnu ulogu u sintezi lipida u ćelijama korova. Mesto delovanja su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnog dela, korena i podzemnih organa (rizoma). Biljka korova prestaje sa rastom neposredno posle aplikacije i više ne konkuriše usevu. Vidljivi simptomi odumiranja korova javljaju se nešto kasnije, obično  5-7 dana nakon tretiranja i manifestuju se u promeni boje i uvenuću. Desetak dana nakon tretiranja korovi su potpuno suvi.

NAPOMENE: Preparat treba primeniti kada biljke korova aktivno rastu. Nikad ne primenjivati preparat u izrazito sušnim uslovima, jer će usvajanje i prenošenje preparata u korovima biti slabije. Kod suzbijanja višegodišnjih travnih korova, preparat primeniti kada je lisna masa korova već dovoljno razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi 6 -10 listova).

Ukoliko su nicanje i razvoj travnih korova neravnomerni, najbolji rezultati se postižu kada se Fusilade Forte primeni u split aplikaciji, odnosno kada se preporučena količina primene podeli na dva tretiranja u razmaku 10-15 dana.

Preparat treba obavezno primeniti pre klasanja korova. Korovi koji su klasali i cvetali znatno su otporniji, jer su prestali sa rastom. Ovakvi korovi mogu se suzbiti samo maksimalnim preporučenim količinama.

Padavine čak i 1h nakon primene, ne utiču na efikasnost preparata Fusilade Forte.

Fusilade Forte obično nije potrebno mešati sa drugim herbicidima. Ukoliko je to potrebno preparat se može mešati sa svim vrstama herbicida i insekticida za primenu u gore navedenim usevima i zasadima.

KARENCA: 28 dana za voće; 42 dana za krompir; 49 dana za luk i kupus; 70 dana za šećernu repu; za soju, suncokret i uljanu repicu je obezbeđena vremenom primene (OVP) preparata.

PAKOVANJE: 250 ml i 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!