LUMAX 537,5 SE

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Suspoemulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 375 g/l + terbutilazin 125 g/l + mezotrion 37,5 g/l

PRIMENA: LUMAX® 537,5 SE je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Primenjuje se:

  • Posle setve, a pre nicanja useva i korova u količinama od 3,5 do 4,0 l/ha;
  • Neposredno posle nicanja useva (do trećeg lista kukuruza) i korova u količinama od 3 do 3,5 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA: Efikasan je u suzbijanju:

  • Širokolisnih korova: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), obična pepeljuga (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorčika obična (Sonchus oleraceus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis);
  • Travnih (uskolisnih) korova: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crusgalli).

MEHANIZAM DELOVANJA:

LUMAX® 537,5 SE je selektivni i translokacioni herbicid sačinjen od tri aktivne materije (S-metolahlor, mezotrion, terbutilazin). Predstavlja najkompletnije rešenje za suzbijanje najšireg spektra jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. LUMAX® 537,5 SE deluje na korove preko lista i preko zemljišta, a zbog izraženog rezidualnog delovanja, sprečava naknadni ponik korova. Mezotrion obezbeđuje jako i brzo delovanje preko lista na već iznikle korove, ali i dugo rezidualno delovanje preko korena. Terbutilazin pruža dugotrajnu i snažnu zaštitu od novog nicanja korova preko zemljišta, dok S-metolahlor ima izuzetno dobro delovanje na ključne jednogodišnje travne korove preko hipokotila i izdanaka.

NAPOMENE: LUMAX® 537,5 SE je izrazito selektivan za sve hibride kukuruza. Selektivnost ovog preparata je za kukuruz znatno veća od skoro svih postojećih herbicida, naročito u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i vlažno vreme posle prskanja).
Mešanje sa ostalim pesticidima:
Efikasno suzbija i travne i širokolisne korove, te mešanje s drugim herbicidima nije potrebno.
Plodored:
U jesen iste godine može se sejati kukuruz i strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir.

KARENCA: 

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!