METAFOL 700 SC

PROIZVOĐAČ: UPL

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: metamitron 700 g/l

PRIMENA: Metafol 700 SC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.
Vreme primene:

  • nakon setve, a pre nicanja šećerne repe (pre-em) u količini od 1,7 L/ha (pre-em primena samo ako zemljište ima dovoljno vlage);
  • nakon nicanja šećerne repe (post-em) u stadijumu razvoja do 8 listova (BBCH 18) u split aplikaciji:
  1. 1.) 2 x 1,7 l/ha;
    2.) 3 x 1,3 l/ha;
    3.) 4 x 1,0 l/ha.

Razmak između tretiranja je od 6 do 14 dana.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom (jednokratno) ili višekratno (split aplikacija) uz maksimalnu količinu do 4 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • Efikasno uništava korove kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), prilepača (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stellaria media), palamida njivska (Cirsium arvense) iz semena, poponac njivski (Convolvulus arvensis) iz semena.

NAPOMENE:

METAFOL 700 SC ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C. na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima sa više od 5% humusa.
Mešanje sa ostalim pesticidima:
Može se mešati sa aktivnim materijama na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila i klopiralida radi šireg spektra delovanja.

KARENCA: 

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!