METRIKS 600 SC

PROIZVOĐAČ: C. National Chemical Construction Jiangsu Company, PRC

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: metribuzin 600 g/l

PRIMENA: METRIKS 600 SC je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira.
Količina i vreme primene:
Soja: tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja u količini od 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa.
Krompir: tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira, u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa.
Tretiranjem zemljišta posle nicanja krompira u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa
više od 3% humusa.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

METRIKS 600 SC suzbija sledeće korovske vrste:

  • Dobro suzbija: teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti), štireve (Abutilon theophrasti), repicu crnu (Brassica nigra), pepeljugu (Chenopodium spp.), tatulu običnu (Datura stramonium), rotkvu divlju (Raphanus raphanistrum), gorušicu poljsku (Sinapis arvensis), sivi muhar (Setaria glauca), čistac jednogodišnji (Stachys annua);
  • Zadovoljavajuće suzbija: ambroziju pelenastu (Ambrosia artemisifolia), lubeničarku njivsku (Hibiscus trionum), proso korovsko (Echinochloa-crus galli), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris).
  • Slabo suzbija: divlji sirak (Sorgum halepense), obični poponac (Convolvulus arvensis), običnu pomoćnicu (Solanum nigrum).

NAPOMENE:

Ne sme se primenjivati:

  • u usevu soje posle nicanja useva;
  • na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog fitotoksičnosti;
  • na jako humusnim zemljištima (> 6% humusa) zbog vezivanja za čestice zemljišta;
  • u usevima krompira sorti Jerla, Voran, SV 77/40, SV 76/48, a za nove sorte krompita treba ispitati selektivnost;
  • u usevu paradajza iz semena;

U usevu soje može se primenjivati samo pod uslovom da na tim površinama ostaci atrazina i simazine nisu > 0,1ppm.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

U usevu soje može se mešati sa preparatima na bazi metalohlora i dimetenamida.
U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja useva, može se mešati sa preparatima na bazi metalohlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.
Ne meša se sa drugim herbicidima kada se primenjuje u krompiru posle nicanja. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.
Plodored:
Četiri meseca posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: soja, krompir, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam i kukuruz;
Osam meseci posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati: grašak, sočivo, pšenica i ječam.
Dvanaest meseci posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa i luk.
Usevi koji se mogu sejati ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja (posle primene pesticida) su krompir, soja, paradajz i lucerka.

KARENCA: 

Soja- obezbeđena vremenom primene;
Krompir- 42 dana.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!