PULSAR 40

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l

PRIMENA: Pulsar® 40 je sistemični herbicid koji se primenjuje nakon nicanja gajene kulture u usevima soje, graška, pasulja i u hibridima suncokreta Clearfield® sistema proizvodnje, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih uskolisnih korova u količini od 1-1,2 l/ha. Suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja.
U usevu soje se primenjuje u fazi 1-3 troliske, a u usevu Clearfield® suncokreta u fazi 1-3 paralistova.

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Pulsar® 40 efikasno suzbija sledeće korove:

Teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti) ambroziju (Ambrosia artemisiifolia) štireve (Amaranthus sp), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljugu hibridnu (Chenopodium hybridum), pepeljugu običnu (Chenopodium album), tatulu (Datura stramonium), različak (Delphinum consolida), bulku (Papaver rhoeas), dvornike (Polygonum sp), divlju gorušicu (Sinapis arvensis), pomoćnicu običnu (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium); veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar (Setaria spp), sirak iz semena (Sorghum halepense), volovod (Orobanche spp).

MEHANIZAM DELOVANJA: Pripada grupi imidazolinona. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) koji je neophodan za sintezu esencijalnih aminokiselina valin, leucin i izoleucin, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i samim tim rasta biljaka.
Pulsar® 40 se lako usvaja putem korena i listova, a potom se translocira kroz korovsku biljku dovodeći do sušenja njenog vršnog dela.

NAPOMENE: Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta korova 1-4 lista, sa količinom preparata 1,2 l/ha odnosno 0,7 L po katastarskom jutru. Da bi duže delovao količina preparata može se deliti u dva navrata, tj 0,6+0,6 l/ha.

Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamide (Cirsium arvense) i poponca (Convolvulus spp) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha, a u grašku i pasulju uz prethodnu proveru selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih sorti.

U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.

Pulsar® 40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja, primenjuje se nakon nicanja gajene kulture. Lako se ako usvaja putem korena i listova, a potom se translocira kroz korovsku biljku dovodeći do sušenja njenog vršnog dela.

Nakon gajenja kultura tretiranih sa Pulsar® 40 mogu se gajiti:

  • posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan;
  • posle 9 meseci: kukuruz i krompir;
  • posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

KARENCA: 35 dana

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!