Nuprid 200 SC

PROIZVOĐAČ: Nufarm

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid 200 g/l

PRIMENA: Preparat Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2–0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem imaga i larvi prvog do trećeg stupnja.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata.

NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat, Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid, tiametoksam, tiakloprid). Iste godine, na tretiranim površinama ne gajiti lisnato povrće zbog izrazite perzistentnosti imidakloprida u zemljištu.

Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada.

KARENCA: 28 dana za krompir.

PAKOVANJE: 50 ml i 200 ml

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!