Primidex Forte

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Granule (GR)

AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos 50 g/kg + Imidakloprid 15 g/kg

PRIMENA: Primidex forte je granulisani zemljišni insekticid namenjen za suzbijanje svih vrsta zemljišnih štetočina (grčice, rovci, žičari, sovice podzemljuše). Takođe, bitno smanjuje napad nadzemnih štetočina neposredno nakon nicanja useva (repina pipa, buvači , vaši, kukuruzna pipa). Koristi se u krompiru, šećernoj repi, crnom luku i kupusu u količini 10-12 kg/ha, primenom u redove na dubinu setve/sadnje.

MEHANIZAM DELOVANJA: Primidex Forte se sastoji od dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Hlorpirifos pripada grupi organofosfata i deluje kao inhibitor acetilholinesteraze, dok imidakloprid pripada neonikotinoidima i i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata. Hlorpirifos deluje kontaktno, digestivno i parama u zemljištu suzbija zemljišne štetočine. Imidakloprid deluje kontaktno i digestivno na mestu aplikacije u zemljištu i sistemično šireći se u nadzemne organe biljaka. Na taj način obezbeđuje suzbijanje grizućih i sisajućih insekata na nadzemnim organima biljaka.

NAPOMENE: Treba znati da kod ekstremno jakog napada zemljišnih štetočina ni jedan zemljišni insekticid ne može da pruži potpunu zaštitu, pa u takvim slučajevima treba izbegavati gajenje osetljivih biljnih vrsta. Efekat preparata za suzbijanje štetočina nadzemnih organa je ograničen na umanjenje napada. Kod jakog napada moraju da se primene i dodatne mere zaštite. Registrovana doza preparata podrazumeva da se radi o srednje jakom napadu štetočina. Ako je jak napad štetočina, treba povećati dozu za 30-50%. Ovo se naročito odnosu na šećernu repu i crni luk.

Dužina delovanja preparata u zemljištu iznosi do 10 nedelja , što je uslovljeno pre svega količinom padavina nakon aplikacije. Insekticidno delovanje na nadzemnim delovima biljaka iznosi 4-8 nedelja, što najviše zavisi od biljne vrste u kojoj je primenjen (šećerna repa, crni luk do 8 nedelja, krompir 4 nedelje).

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene za šećernu repu, crni luk, kupus, krompir.

PAKOVANJE:  1 kg i 10 kg

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!