Pyrinex Super

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos 400 g/l + Bifentrin 20 g/l

PRIMENA: Pyrinex super je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Primenjuje se:


U zasadu jabuke:

  • za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem na početku piljenja gusenica I, II i III generacije u količini 1-1,25 l/ha. Utrošak vode je 1000 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom,

 

  • za suzbijanje lisnih vaši jabuke (Aphis pomi) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija u količini 0,75-1 l/ha. Utrošak vode je 1000 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom;


U usevu šećerne repe:

  • za suzbijanje larvi žičnjaka (Elateridae: Agriotes spp) tretiranjem preko zemljišta istovremeno sa setvom, uz obaveznu inkorporaciju u količini 1,5-2 l/ha. Utrošak vode je 200-400 L/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine jednom,

 

  • za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) tretiranjem na početku pojave imaga, u količini 1,5-2 l/ha, kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) u količini 1-1,25 l/hatretiranjem po pojavi repine pipe. Utrošak vode je 200-400 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta;


U usevu uljane repice:

  • za suzbijanje repičine pipe (Ceuthorrhynchus spp) tretiranjem kada je brojnost pipa u proseku 1 imago/biljci ili u periodu do 8 dana od prvog ulova 10-20 imaga/lovnoj posudi u količini 0,5-0,75l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha, a broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta;

 

  • za suzbijanje buvača (Phyllotreta spp) tretiranjem kada je uljana repica u fazi kotiledona ili prvog pravog lista, a kada se utvrdi da broj imaga/dužnom metru reda useva prelazi 0,5 jedinki u količini 0,4-0,5 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/haa broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Insekticid Pyrinex Super je mešavina dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Hlorpirifos pripada grupi organofosfata i deluje kao inhibitor acetilholinesteraze, dok bifentrin pripada piretroidima i deluje kao modulator natrijumovih kanala.

NAPOMENE: U jabuci preparat dobro suzbija običnog paučinara (Tetranychus urticae) i eriofidne grinje (Eriophydae sp), a smanjuje i populaciju crvenog pauka (Panonychus ulmi), ali se mora primeniti u većim dozama. Ako se primenjuje kao zemljišni insekticid u šećernoj repi za suzbijanje zemljišnih štetočina (Noctuidae-sovice, Elateridae-žičari, Scarabeidae-grčice, rovci), registrovane doze podrazumevaju suzbijanje umerenog napada zemljišnih štetočina. Ako je jači napad možda registrovane doze neće biti dovoljno efikasne. Pre primene preparata za zaštitu bilja obavezno detaljno pročitati uputstvo za primenu. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA: 28 dana za jabuku; 42 dana za šećernu repu i uljanu repicu.

PAKOVANJE: 200 ml i 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!