Savate CS-5

  PROIZVOĐAČ: Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, PR China

  FORMULACIJA: Suspenzija kapsula (CS)

  AKTIVNA MATERIJA: Lambda-cihalotrin 50 g/l

  PRIMENA: Savate CS-5 je nesistemicni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Može ispoljiti repelentno dejstvo. Koristi se u usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus) u vreme pojave mlađih larvi u količini od 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2), tretiranjem folijarno, prskanjem ili orošavanjem.

  MEHANIZAM DELOVANJA: Lambda-cihalotrin je aktivna materija koja pripada grupi piretroida i deluje kao modulator natrijumovih kanala. Aktivna materija lambda-cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida i ima prvenstveno kontaktno delovanje. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).

  NAPOMENE: Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 L na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine. 

  Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

  Ne mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

  KARENCA: 35 dana za pšenicu.

  PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 L

   

  Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!