Tors

PROIZVOĐAČ: Biesterfeld

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin 100 g/l

PRIMENA: Tors je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, koji se koristi u usevu strnih žita, za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,1-0,15 l/ha (1,0–1,5 ml na 100 m2), tretiranjem pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Tors je bifentrin iz grupe piretroida, deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata, izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.

NAPOMENE: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti jednom za suzbijanje žitne pijavice. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne primenjivati u vreme cvetanja biljaka i u vreme letenja pčela.

KARENCA: 35 dana za strna žita.

PAKOVANJE: 100 ml i 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!