Dash®

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: Mešavina metil-palmitata, metil-oleata, fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola i oleinsku kiselinu.

PRIMENA: Dash® se kao pomoćno sredstvo koristi da smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Okvašivač Dash®  se koristi u kombinaciji sa herbicidima Arrat®, Cleranda®, Callam®, Corum®, Biathlon®, 4D, kojima se značajno poboljšavaju performance kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem.

Pogotovu je primetan efekat primene Dash® -a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima, kroz koju sam herbicid teško penetrira. Okvašivač Dash® se primenjuje u količini od 0,5-1 L/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida. Vreme tretiranja zavisi od primenjenog herbicida.

NAPOMENA: Prodaja u paketu sa Corum-om.

KARENCA: Ne odnosi se na okvašivač.

PAKOVANJE: 1 L

 

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!