Codafol 14-6-5

Složeno tečno đubrivo sa mikroelementima

Codafol 14-6-5 je NPK đubrivo sa visokom koncentracijom azota, koja je naročito indikovana u prvim fazama razvoja useva. Posebno se preporučuje za folijarnu primenu radi brže apsorpcije.

SASTAV PROIZVODA: Azot (14%)+ fosfor (P2O5 6%)+ kalijum (K2O 5%)+ helati rastvorljivi u vodi: bakar (Cu 0,05%)+ gvožđe (Fe 0,10%)+ mangan (Mn 0,05)+ molibden (Mo 0,001)+ cink (Zn 0,05%)

PRIMENA: Upotreba Codafol 14-6-5 je posebno indikovana za žitarice, kod povrtarskih useva, voćaka, vinograda, industrijskog i ukrasnog bilja. Primenjuje se počev od razvoja prvih listova, pa sve do pred cvetanje. Nakon cvetanja može se ponovo početi sa primenom, koja se ponavlja sve do zrenja, a prema potrebi useva. U periodima aktivnog rasta, savetuje se primena na svakih 15 dana. Broj tretmana u toku godine je od 1-3.

 

Usev

Prosečna doza

Voće

2-2,5 l/ha

Povrće

1,5-2,5 l/ha

Žitarice

3-5 l/ha

Rasadnici

2-3 l/ha

Ukrasno bilje

1,5-2,5 l/ha

Travnjaci

3-5 l/ha

 

NAPOMENA: Upotrebiti minimalnu količinu vode od 600 l/ha za povrće, 200-400 l/ha za ratarske kulture i od 1000 l/ha za voćke. Nije preporučljiva primena na visokim temperaturama jer može da izazove opekotine vrhova listova pri folijarnoj primeni. Može se mešati sa većinom proizvoda za zaštitu bilja, ali se preporučuje prethodni test kompatibilnosti.

PAKOVANJE: 1 L, 5 L i 20 L.

 

Proizvod se koristi u slučaju stvarne potrebe. Ne treba koristiti u dozama većim od navedenih.