Codafol Maximus 8-11-3

ĐUBRIVO SA AMINOKISELINAMA I MIKROELEMENTIMA

Codafol maximus 8-11-3 je folijarno NPK đubrivo za brzu asimilaciju, obogaćeno mikroelementima i
aminokiselinama. Posebno se preporučuje za useve kao što su soja, pšenica, suncokret, kukuruz,
pasulj, itd.

SASTAV PROIZVODAUkupni azot (N 8%), + Organski azot (1.85 %) + Fosfor (P2O5 11%) + Kalijum (K2O 3 %) + Bor (B 0.11%) + Mangan (Mn 0.75%) + Cink (Zn 0.52%) + Aminokiseline 8.2%

PRIMENA: Za ratarske (žitarice, kukuruz, soja i suncokret) i povrtarske kulture na svim tipovima zemljišta. Broj tretiranja u toku godine: više puta.

Folijarna aplikacija Količina primene

 

Tokom cele vegetacione sezone

 

 

1-3 l/ha

 

Soja

250-350ml po tretmanu

Prvi tretman- fenofaza druga do treća troliska (zajedno sa primenom herbicida), drugi tretman- fenofaza početak cvetanja i treći tretman- fenofaza početak formiranja mahuna...

Suncokret, kukuruz i ostale ratarske i industrijske biljke 1-1,5 l/ha tokom sezone, tj. 0,5-,07 l/ha po tretmanu

 

Žitarice i povrće

 

1-3 l/ha

 

BENEFITI PRIMENEPovećanje prinosa useva. Aktivira imuni sistem biljke i potencira faktore koji utiču na maksimizaciju proizvodnje (kvalitet i kvantitet). Pomaže u oporavku useva u stresnim uslovima

NAPOMENA: Količinu vode treba prilagoditi tipu useva (400 l/ha vode za ratarske, 600 l/ha vode za povrtarske kulture)

PAKOVANJE: 5 L i 20 L.

 

Proizvod se koristi u slučaju stvarne potrebe. Ne treba koristiti u dozama većim od navedenih.