Codamin 150

Codamin 150 je kompleks mikroelemenata obogaćen amino-kiselinama biljnog porekla, koje deluju kao usložnjavajući agens, olakšavajući njihovu asimilaciju, kako u folijarnoj tako i u primeni preko korena.

SASTAV PROIZVODA: Gvožđe (Fe 2,42%) + Mangan (Mn 0,72%) + Cink (Zn 0,48%) + amino-kiseline (15,6%)

PRIMENA: Codamin 150 se preporučuje za sve vrste useva i to za folijarnu i primenu preko korena. Preporučene faze primene su: pre cvetanja-formiranje i razvoj plodova. Povrće: tretirati u prvim fazama razvoja useva, ponavljajući jednu do tri aplikacije na svakih 20 dana.

Folijarna aplikacija

Količina primene

Voće i ratarski usevi

2-3 l/ha

Povrće

1,5-3 l/ha

Folijarni ađuvant

1-2 l/ha

Fertirigacija

Broj tretmana

3-5 l/ha po aplikaciji

4-8 aplikacija po ciklusu

 

BENEFITI PRIMENE: Amino-kiseline biljnog porekla podstiču fiziološke funkcije u usevima: klijanje, cvetanje, polinaciju, formiranje i razvoj plodova. Codamin 150 stimuliše i povećava otpornost biljaka u nepovoljnim uslovima: vodni stres, mraz, patogeni mikroorganizmi.

Primena mikroelemenata (gvožđa, mangana i cinka) sa amino-kiselinama omogućava biljkama da brže sintetišu sopstvene proteine, izbegavajući metaboličke procese sinteze amino-kiselina, što dovodi do očuvanja energije same biljke.

NAPOMENA: Upotrebiti minimalnu količinu vode od 600 l/ha za povrće, 200-400 l/ha za ratarske kulture i od 1000 l/ha za voćke.

PAKOVANJE: 1 L, 5 L i 20 L.

 

Proizvod se koristi u slučaju stvarne potrebe. Ne treba koristiti u dozama većim od navedenih.