Folical

 BIOSTIMULATOR ZA POBOLJŠANU ISHRANU BILJAKA KALCIJUMOM

Folical aktivira ishranu biljaka i obezbeđuje njihovu snabdevenost kalcijumom. Njegova formula je u
potpunosti selektivna i sprečava fiziološki disbalans kod voća, povrća (nastanak gorkih pega, mikrofisure
epidermisa), čime se povećava kvalitet i dužina skladištenja plodova.

SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™ 

            GA 142 (filtrat morske alge Ascophyllum nodosum) + CaO 15%

 

PRIMENA:

Usev Vreme primene Količina primene Broj tretiranja Način primene

 

Voće

 

Nakon formiranja plodova do 20 dana pre berbe

 

3-5 l/ha

 

2-3

 

Folijarno

 

Povrće

 

Nakon formiranja plodova do 20 dana pre berbe

 

3-5 l/ha

 

2-3

 

Folijarno

 

NAČIN DELOVANJA: GA 142 (filtrat morske alge Ascophyllum nodosum) u biljkama dovodi do pojačane aktivacije svih biljnih fizioloških procesa, poboljšano usvajanje, transport i iskorišćavanje hranljivih materija u biljkama, intenzivnije fotosinteze i povećanja otpornosti biljaka na stresne uslove.

BENEFITI PRIMENE:  

• Bolje usvajanje, brži transport i iskorišćavanje kalcijuma u biljkama (plodovima);
• Kontinuirani rast plodova bolje čvrstine i kvaliteta;
• Veći procenat plodova prve klase;
• Bolja ujednačenost i obojenost plodova;
• Veća koncentracija šećera;
• Veća otpornost plodova na trulež i pojavu gorkih pega;
• Bolje čuvanje i skladištenje plodova.  

NAPOMENA: Folical se može mešati sa svim sredstvima za zaštitu bilja.   

PAKOVANJE: 5 L                  

 Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!