Folical

   BIOSTIMULATOR ZA POBOLJŠANU ISHRANU BILJAKA KALCIJUMOM

  Folical aktivira ishranu biljaka i obezbeđuje njihovu snabdevenost kalcijumom. Njegova formula je u
  potpunosti selektivna i sprečava fiziološki disbalans kod voća, povrća (nastanak gorkih pega, mikrofisure
  epidermisa), čime se povećava kvalitet i dužina skladištenja plodova.

  SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™ 

              GA 142 (filtrat morske alge Ascophyllum nodosum) + CaO 15%

   

  PRIMENA:

  Usev Vreme primene Količina primene Broj tretiranja Način primene

   

  Voće

   

  Nakon formiranja plodova do 20 dana pre berbe

   

  3-5 l/ha

   

  2-3

   

  Folijarno

   

  Povrće

   

  Nakon formiranja plodova do 20 dana pre berbe

   

  3-5 l/ha

   

  2-3

   

  Folijarno

   

  NAČIN DELOVANJA: GA 142 (filtrat morske alge Ascophyllum nodosum) u biljkama dovodi do pojačane aktivacije svih biljnih fizioloških procesa, poboljšano usvajanje, transport i iskorišćavanje hranljivih materija u biljkama, intenzivnije fotosinteze i povećanja otpornosti biljaka na stresne uslove.

  BENEFITI PRIMENE:  

  • Bolje usvajanje, brži transport i iskorišćavanje kalcijuma u biljkama (plodovima);
  • Kontinuirani rast plodova bolje čvrstine i kvaliteta;
  • Veći procenat plodova prve klase;
  • Bolja ujednačenost i obojenost plodova;
  • Veća koncentracija šećera;
  • Veća otpornost plodova na trulež i pojavu gorkih pega;
  • Bolje čuvanje i skladištenje plodova.  

  NAPOMENA: Folical se može mešati sa svim sredstvima za zaštitu bilja.   

  PAKOVANJE: 5 L                  

   Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!