Forthial

  BIOSTIMULATOR ZA INTENZIVNIJU FOTOSINTEZU I DUŽE NALIVANJE ZRNALCIJUMOM

  Forthial se koristi za folijarno đubrenje žitarica na različitim tipovima zemljišta.

  Povećava intenzitet fotosinteze, deluje na veći sadržaj hlorofila u listovima i duže nalivanje zrna u žitaricama. Ubrzavaju se svi fiziološki procesi, biljke bolje iskorišćavaju đubriva i otpornije su na stresne uslove.

  SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™ 

              GA 142 (filtrat morske alge Ascophyllum nodosum) + N (NO3) 6,2% + MgO 9%

  PRIMENA:

  Usev Vreme primene Količina primene  Broj tretiranja Način primene
  Žitarice Pojava lista zastavičara do početka cvetanja 1 l/ha 1 Folijarno

   

  MEHANIZAM DELOVANJA

  Forthial deluje na bolje usvajanje i bolje iskorišćavanje hraniva iz zemljišta u samim biljkama.

  Stimuliše sintezu poliamina i povećava intenzitet fotosinteze.

  Osigurava se dodatni izvor azota i magnezijuma koji su osnovni elementi hlorofila. Forthial dovodi do većeg sadržaja hlorofila, pre svega u gornjim listovima koji igraju ključnu ulogu u stvaranju prinosa. Duže je nalivanje, zrna su krupnija i teža a samim tim ima direktan uticaj na veći prinos biljaka.

  KORISTI ZA BILJKU:  

  • Intenzivnija fotosinteza, veći sadržaj hlorofila u listovima;
  • Efikasnija funkcija lista zastavičara – duže nalivanje zrna;
  • Pojačano usvajanje, transport i iskorišćavanje hraniva u biljkama;
  • Više zrna u klasu, teža i krupnija zrna.

  KORISTI ZA PROIZVOĐAČA

  • Bolja iskorišćenost đubriva;
  • Povećanje prinosa;
  • Bolji kvalitet zrna;
  • Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja.

  PAKOVANJE: 5 L                  

   Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!