Forthial

BIOSTIMULATOR ZA INTENZIVNIJU FOTOSINTEZU I DUŽE NALIVANJE ZRNALCIJUMOM

Forthial se koristi za folijarno đubrenje žitarica na različitim tipovima zemljišta.

Povećava intenzitet fotosinteze, deluje na veći sadržaj hlorofila u listovima i duže nalivanje zrna u žitaricama. Ubrzavaju se svi fiziološki procesi, biljke bolje iskorišćavaju đubriva i otpornije su na stresne uslove.

SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™ 

            GA 142 (filtrat morske alge Ascophyllum nodosum) + N (NO3) 6,2% + MgO 9%

PRIMENA:

Usev Vreme primene Količina primene  Broj tretiranja Način primene
Žitarice Pojava lista zastavičara do početka cvetanja 1 l/ha 1 Folijarno

 

MEHANIZAM DELOVANJA

Forthial deluje na bolje usvajanje i bolje iskorišćavanje hraniva iz zemljišta u samim biljkama.

Stimuliše sintezu poliamina i povećava intenzitet fotosinteze.

Osigurava se dodatni izvor azota i magnezijuma koji su osnovni elementi hlorofila. Forthial dovodi do većeg sadržaja hlorofila, pre svega u gornjim listovima koji igraju ključnu ulogu u stvaranju prinosa. Duže je nalivanje, zrna su krupnija i teža a samim tim ima direktan uticaj na veći prinos biljaka.

KORISTI ZA BILJKU:  

• Intenzivnija fotosinteza, veći sadržaj hlorofila u listovima;
• Efikasnija funkcija lista zastavičara – duže nalivanje zrna;
• Pojačano usvajanje, transport i iskorišćavanje hraniva u biljkama;
• Više zrna u klasu, teža i krupnija zrna.

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA

• Bolja iskorišćenost đubriva;
• Povećanje prinosa;
• Bolji kvalitet zrna;
• Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja.

PAKOVANJE: 5 L                  

 Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!