Goemar Folical E

Goemar Folical E aktivira ishranu biljaka i obezbeđuje njihovu snabdevenost kalcijumom. Njegova formula je u potpunosti selektivna i sprečava fiziološki disbalans kod voćaka (nastanak gorkih pega, mikrofisure epidermisa) čime se povećava kvalitet i dužina skladištenja voćaka.

SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (Ascophyllum nodosum filtrat) + Ca (15% CaO)

PRIMENA: Goemar Folical E je pogodan za sve biljne vrste, a posebno za povrće (paradajz i papriku) i voće (jabuka, breskva, jagoda, malina), koje se gaje na različitim (posebno kiselim) zemljištima i supstratima u polju i u zaštićenom prostoru.

Količina primene

Vreme primene

Broj tretiranja

3-5 l/ha

 Nakon zametanja plodova do 20 dana pre berbe

 

2-3 puta

 

NAČIN DELOVANJA: GA 142 u biljkama dovodi do pojačane aktivacije svih biljnih fizioloških procesa, poboljšano usvajanje, transport i iskorišćavanje hranljivih materija u biljkama, intenzivnije fotosinteze i povećanja otpornosti biljaka na stresne uslove.

BENEFITI PRIMENE: Bolje usvajanje, brži transport i iskorišćavanje kalcijuma u biljkama (plodovima); kontinuirani rast plodova bolje čvrstoće i kvaliteta; veći procenat plodova prve klase; bolja ujednačenost i obojenost plodova; veća koncentracija šećera; veća otpornost plodova na trulež i pojavu gorkih pega; bolje čuvanje i skladištenje.

NAPOMENA: Goemar Folical E se može mešati sa svim sredstvima za zaštitu bilja. Primenjuje se folijarno.

PAKOVANJE: 5 L