Multoleo

Aktivator ishrane kod uljarica

Multoleo se koristi za đubrenje uljarica (uljana repica, suncokret, soja) i šećerne repe na različitim tipovima zemljišta. Pospešuje oplodnju, ima direktan uticaj na prinos. Biljka bolje iskorišćava đubriva i ima pozitivan uticaj na samu biljku.

 

SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™ 

            GA 142 (Ascophyllum nodosum filtrat) + B (9,9 %)

 

PRIMENA:

Usev

Vreme primene

Količina primene

Način primene

 

Uljana repica

Od početka izduživanja stabla do pred cvetanje (stvaranje terminalnih pupoljaka)

2 l/ha

Folijarno

 

Suncokret

Od 2-3 lista do veličine stabla od 50 cm (do pojave generativnih organa)

2 l/ha

Folijarno

 

Šećerna repa

Od 4. pravog lista do prvog fungicidnog tretmana protiv C. beticola

3-4 l/ha

Folijarno

 

Soja

Pre cvetanja

2 l/ha

Folijarno

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Multoleo dovodi do aktivacije novih načina u ishrani biljke. Pospešuje efekat đubrenja jer dovodi do boljeg iskorišćavanja đubriva od strane biljke. Dovodi do aktivacije sinteze endogenih poliamina u generativnim delovima biljaka, pospešuje oplodnju i samim tim ima direktan uticaj na prinos biljaka. Smanjuje gubitak mahuna (bolji odnos između vegetativnog i generativnog rasta).

KORISTI ZA BILJKU:    Bolje stvaranje mahuna; 
                                       manje propadanje mahuna; 
                                       bolja ishrana biljke kod najvažnijih stadijuma.

 

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA:    Bolja iskorišćenost đubriva; 
                                                    bolja oplodnja kod stresnijih uslova;
                                                    može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja; 
                                                     veći prinosi.

 

NAPOMENA: Primenjuje se jednom u toku godine.

                       

PAKOVANJE: 5 L                  

 

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!