Rooter

Aktivator rasta korena i korenovog sistema

Rooter se koristi za tretman uljane repice i žitarica na različitim tipovima zemljišta. Stimuliše rast korena, a ne forsira rast stabljike da bi oštetio biljku (biljka raste jednakom brzinom). Omogućava bolje prezimljavanje biljaka, bolje bokorenje i vlatanje kod žitarica i bolji razvoj korena.

 

SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (Ascophyllum nodosum filtrat)  + P (13 % P2O5) + K (5 % K2O)

PRIMENA:

Usev

Vreme primene

Količina primene

Način primene

Uljana repica

 U jesen, od faze 2-4 prava lista do pojave terminalnih pupoljaka u proleće

 

1 l/ha

Fertigacijom/folijarno

Žitarice

 U jesen, od faze 2-3 lista do pojave lista zastavičara u proleće

 

1 l/ha

Fertigacijom/folijarno

 

NAČIN DELOVANJA: Rooter stimuliše rast korena i povećava intenzitet fotosinteze. Ne forsira rast stabljike da bi oštetio biljku (biljka raste jednolikom brzinom). Upotreba ovog proizvoda obezbeđuje bolje prezimljavanje biljaka, bolje bokorenje i vlatanje kod žitarica, kao i bolji razvoj korena kod negativnih uticaja. Takođe, dovodi do aktivacije novih načina u ishrani biljke (dokazan efekat na enzimsku aktivnost). Dovodi do boljeg usvajanja vode, mikro i makro elemenata iz zemljišta, povećanja intenziteta fotosinteze, stimuliše razvoj korenovog sistema.

 

KORISTI ZA BILJKU:    Dobar korenov sistem olakšava prezimljavanje biljaka; 
                                       bolja ishrana biljaka pre zime; 
                                       više suve materije u biljci;
                                       stimulacija bokorenja i vlatanja kod žitarica; 
                                       bolja regeneracija korenovog sistema kod nepovoljnih uslova.

 

KORISTI ZA PROIZVOĐAČABolji efekat đubrenja; 
                                                    lako se meša sa sredstvima za zaštitu bilja;
                                                    bolja kondicija biljke i veći prinosi; 
                                                    +14% veća korenova masa;
                                                    0,5-1 vlat više po bokoru žitarica.

 

NAPOMENA: Primenjuje se jednom u toku godine.

PAKOVANJE: 5 L

 

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!