Rooter

Aktivator rasta korena i korenovog sistema

Rooter se koristi za tretman uljane repice i žitarica na različitim tipovima zemljišta. Stimuliše rast korena, a ne forsira rast stabljike da bi oštetio biljku (biljka raste jednakom brzinom). Omogućava bolje prezimljavanje biljaka, bolje bokorenje i vlatanje kod žitarica i bolji razvoj korena.

 

SASTAV PROIZVODA: Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (Ascophyllum nodosum filtrat)  + P (13 % P2O5) + K (5 % K2O)

PRIMENA:

Usev

Vreme primene

Količina primene

Način primene

Uljana repica

 U jesen, od faze 2-4 prava lista do pojave terminalnih pupoljaka u proleće

 

1 l/ha

Fertigacijom/folijarno

Žitarice

 U jesen, od faze 2-3 lista do pojave lista zastavičara u proleće

 

1 l/ha

Fertigacijom/folijarno

 

NAČIN DELOVANJA: Rooter stimuliše rast korena i povećava intenzitet fotosinteze. Ne forsira rast stabljike da bi oštetio biljku (biljka raste jednolikom brzinom). Upotreba ovog proizvoda obezbeđuje bolje prezimljavanje biljaka, bolje bokorenje i vlatanje kod žitarica, kao i bolji razvoj korena kod negativnih uticaja. Takođe, dovodi do aktivacije novih načina u ishrani biljke (dokazan efekat na enzimsku aktivnost). Dovodi do boljeg usvajanja vode, mikro i makro elemenata iz zemljišta, povećanja intenziteta fotosinteze, stimuliše razvoj korenovog sistema.

 

KORISTI ZA BILJKU:   

  • dobar korenov sistem olakšava prezimljavanje biljaka; 
  •  bolja ishrana biljaka pre zime;                                        
  • više suve materije u biljci;                                       
  • stimulacija bokorenja i vlatanja kod žitarica;                                        
  • bolja regeneracija korenovog sistema kod nepovoljnih uslova.

 

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA

  • bolji efekat đubrenja;                                        
  • lako se meša sa sredstvima za zaštitu bilja;                                                  
  • bolja kondicija biljke i veći prinosi;         
  • +14% veća korenova masa;  
  • 0,5-1 vlat više po bokoru žitarica.

 

NAPOMENA: Primenjuje se jednom u toku godine.

PAKOVANJE: 5 L

 

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!