Trgovina i distribucija
KONTAKT
  • SEMENAMENADžMENT
    Detalji
    • Luka PopovićDirektor semenskog programa
    • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
    • Goran TomićRukovodilac prodaje
    • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
  • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
    Detalji
    • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
    • Darko StevanovićSeverna Bačka i severni BanatTel: +381 (0)65 265 29 41Pošaljite e-mail
    • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
    • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
  • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
    Detalji
    • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail

Seme

Seme

Program semena se realizuje kroz proizvodnju i distribuciju semena pšenice, kukuruza, soje, i ječma i distribuciju semena suncokreta, uljane repice i mikrobiološkog programa.

Delta Agrar je ekskluzivni proizvođač i distributer Pioneer Dupont hibrida kukuruza i ekskluzivni distributer Pioneer Dupont hibrida suncokreta, uljane repice kao i mikrobiološkog programa.

Delta Agrar je ekskluzivni proizvođač i distributer KWS sorti pšenice Modern, Solehio i Lazulli kao i Saatchuzt Donau sorti pšenice Balaton, Amicus Gaudio i sorte ječma Carmina.

Proizvođač semena soje SELSEM iz Beograda je u vlasništu Delta Agrara koji organizuje proizvodnju i distribuciju SELSEM sorti soje.