KONTAKT
 • SEMENAMENADžMENT
  Detalji
  • Luka PopovićDirektor semenskog programa
  • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
  • Goran TomićRukovodilac prodaje
  • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
 • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
  • Darko StevanovićSeverna Bačka i severni BanatTel: +381 (0)65 265 29 41Pošaljite e-mail
  • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
  • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
 • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
  Detalji
  • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail

FAO 400 - 600

FAO 400 - 600

PR37F73

CRM 99 (FAO 400)

HTF – odličan za proizvodnju etanola

 • Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje vrlo čvrsto stablo.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,87 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za polu-sušne i polu-vlažne regione.

P0023

(FAO 410)

P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja.

 • Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage.
 • Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike.
 • Hibrid visokih i stabilnih prinosa.
 • Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature.
 • U 2013. godini bio je lider prinosa u svojoj grupi zrenja sa prosečnim prinosom od 10,6 t/ha.

PR36V52

CRM 100 (FAO 430)

Hibrid novije generacije vrlo visokog potencijala prinosa.

 • Srednje visine stabla sa srednjim položajem klipa.
 • Zrno u tipu tvrđeg zubana koje brzo pušta vlagu u jesen.
 • Formira 16 redova zrna. Odlične reakcije na stres u nicanju.
 • Ima odličan čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid.
 • Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i polu-vlažne regione.
 • Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre strukture.
 • Na lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,58 %.

P9911

CRM 99 (FAO 450)

Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u AQUAmax grupu.

 • Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi.
 • Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni.
 • Ima višlje stablo. Zrno u tipu zubana.

P0216 CRM

CRM 102 (FAO 520)

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja.

 • Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta.
 • Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa.
 • Poseduje snažan korenov sistem.
 • Može se gajiti u svim regionima.
 • Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature.
 • U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida.

PR36V74

CRM 101 (FAO 520)

Visoko rodan srednje kasni hibrid.

 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa
 • Klipovi srednje krupni do krupni
 • Zrno u tipu zubana
 • Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen
 • Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium).
 • Odlično prilagođen za sve regione gajenja.
 • Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja.

P0412

CRM 103 (FAO 530)

Novi AQUAmax hibrid u grupi 500.

 • Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji
 • Stablo višlje sa nešto višljim klipom.
 • Zrno u tipu tvrdog zubana.
 • Odličan kandidat za kvalitetnu silažu.
 • Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode.
 • Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature.

PR35F38

CRM 103 (FAO 530)

Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.

 • Stablo srednje visine sa nižim položajem klipa
 • Klipovi krupni sa vrlo tvrdim zrnom visoke apsolutne mase
 • Stablo i koren odlične čvrstoće
 • Zrno brzo pušta vlagu u jesen
 • Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima
 • Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično svim regionima.
 • Odlične je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium)
 • Odlične reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 84,12 %.

P0704

(FAO 580)

Nova generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi.

 • Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima.
 • Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje.
 • Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa.
 • Jak korenov sistem.
 • Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine.
 • Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature.