FAO 200 - 400

FAO 200 - 400

P9175

CRM 91 (FAO 260)

Prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida.

 • Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.
 • Stablo srednje visoko sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu.
 • Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili postrne setve.

P9241

(FAO 290)

Novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida.

 • Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.
 • Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu.
 • Poseduje jak koren i čvrsto stablo.
 • Treba ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.

P9903

FAO 390

Prvi hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax® u FAO 300 grupi na našem tržištu.

 • Stablo srednje visine i nižeg položaja klipa.
 • Zrno u tipu zubana sa vrlo brzim otpuštanjem vlage.
 • Jedan od najprinosnijih hibrida u ovoj grupi zrenja.
 • Izuzetna otpornost na sušu.
 • Namenjen je za sušne, polusušne i poluvlažne regione.
 • Smatra se nasljednikom dobro poznatih hibrida PR37H24 i PR38A24.
 • Vreme setve: zemljište 12-15°C
 • Gustina kod setve: 73-77.000 biljaka/ha (na 18.5 - 19.5 cm).
 • Prvi hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax® u FAO 300 grupi na našem tržištu.

PR37N01

CRM 97 (FAO 370)

Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
 • Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje jak korenov sistem.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,52 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa.
 • Odlične reakcije na stres u doba nicanja.

P9537

FAO 340

Generacija hibrida u grupi 300 sa vrhunskim prinosima zrna.

 • Biljka odlične arhitekture sa dobrim odnosom visine stabla i položaja klipa.
 • Poseduje izvrsnu tolerantnost na sušu.
 • Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage.
 • Sa vrhunskom agrotehnikom ostvaruje vrhunske rezultate.