FAO 400 - 600

FAO 400 - 600

PR37F73

CRM 99 (FAO 400)

HTF – odličan za proizvodnju etanola

 • Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Klipovi srednje krupni do krupni.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Poseduje vrlo čvrsto stablo.
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
 • Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
 • Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 82,87 %.
 • Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za polu-sušne i polu-vlažne regione.

P0023

(FAO 410)

P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja.

 • Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage.
 • Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike.
 • Hibrid visokih i stabilnih prinosa.
 • Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature.
 • U 2013. godini bio je lider prinosa u svojoj grupi zrenja sa prosečnim prinosom od 10,6 t/ha.

P9911

CRM 99 (FAO 450)

Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u AQUAmax grupu.

 • Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi.
 • Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni.
 • Ima višlje stablo. Zrno u tipu zubana.

P0216 CRM

CRM 102 (FAO 520)

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja.

 • Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta.
 • Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa.
 • Poseduje snažan korenov sistem.
 • Može se gajiti u svim regionima.
 • Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature.
 • U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida.

PR36V74

CRM 101 (FAO 520)

Visoko rodan srednje kasni hibrid.

 • Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa
 • Klipovi srednje krupni do krupni
 • Zrno u tipu zubana
 • Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla
 • Vrlo brzo pušta vlagu u jesen
 • Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium).
 • Odlično prilagođen za sve regione gajenja.
 • Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja.

P0412

CRM 103 (FAO 530)

Novi AQUAmax hibrid u grupi 500.

 • Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji
 • Stablo višlje sa nešto višljim klipom.
 • Zrno u tipu tvrdog zubana.
 • Odličan kandidat za kvalitetnu silažu.
 • Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode.
 • Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature.

P0164

FAO 420

Hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja.

 • Namenjen pre svega za polusušne regione.
 • Poseduje odličnu tolerantnost na sušu.
 • Stablo niže sa nižim položajem klipa.
 • Poseduje odličnu čvrstinu stabla i korena.
 • Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage.
 • U sušnim godinama uz umereno visoke temperature jedan od najprinosnijih hibrida.

P0423

FAO 510

Hibrid namenjen da zameni dobro poznati 35F38.

 • Karakteristike su mu skoro potpuno iste sa 35F38.
 • Stablo je niže sa nižim položajem klipa.
 • Izvanredna tolerantnost na sušne uslove.
 • Odlična tolerantnost na visoke temperature.
 • Prinos u proseku za 6 % veći od 35F38.
 • Prilagođen svim tipovima zemljišta.

P0362

FAO 510

Hibrid nove generacije u srednje kasnoj grupi zrenja.

 • Odlično reaguje prinosom u svim regionima gajenja.
 • Ima odličnu toleranciju na sušu.
 • Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage.
 • Ima jak koren i dobru čvrstinu stabla.
 • U sušnim godinama blizak prinosom sa hibridima iz grupe Optimum® AQUAmax.

P0216E

FAO 520

Prvi voštani hibrid u paleti Pioneer-a na našem tržištu.

 • Nastao je iz dobro poznatog hibrida P0216.
 • Sličnih je karakteristika kao i svoja bazna verzija, ali nešto nižeg stabla i položaja klipa.
 • Ima tvrđe zrno sa specifičnom strukturom skroba (99% amilopektin)
 • Preporuka za setvu ista kao i kod bazne verzije.
 • Sejati ga na minimum 200 m udaljenosti od običnog kukuruza.

P0704

FAO 580

Generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi.

 • Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima.
 • Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje.
 • Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa.
 • Jak korenov sistem.
 • Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine.
 • Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature.