FAO 600 - 700

FAO 600 - 700

P1241

(FAO 670)

Novi vrhunski hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax®.

 • Izrazito visoki prinosi u svim uslovima gajenja.
 • Stablo više sa nešto višim položajem klipa.
 • Zrno u tipu tvrđeg zubana odličnog kvaliteta.
 • Iako spada u kasnije hibride ima odlično otpuštanje vlage (slično P1114).
 • Dobar je izbor za pripremu kvalitetetne silaže.
 • Vreme setve od 10-12°C.
 • Posejati na 20,5 - 21,5 cm odnosno 66-70.000 biljaka/ha.

P0725

CRM 107 (FAO 630)

Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja.

 • Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta
 • Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa
 • Poseduje snažan korenov sistem
 • Može se gajiti u svim regionima
 • Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature
 • U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida.

P0865

CRM 108 (FAO 640)

Nova generacija kasnih hibrida vrlo visokih prinosa.

 • Ima nešto niže stablo i niži položaj klipa.
 • Zrno u tipu zubana.
 • Dobre tolerantnosti na bolesti klipa.
 • Poseduje odličnu toleranciju na sušu, slično P1114.
 • U povoljnim godinama među rekorderima prinosa.

P1114

CRM 110 (FAO 660)

Hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna.

 • Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage
 • Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim korenom
 • Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres u nicanju
 • Zbog svoje fleksibilnosti može se sejati u skoro svim reonima gajenja.
 • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima.
 • Prosečan prinos sveže mase silaže 59 t/ha.

P1063

(FAO 690)

Jedan od najprinosnijih hibrida u FAO 600 grupi.

 • Rekorder prinosa u svim uslovima proizvodnje.
 • Poseduje dobru toleranciju na sušne uslove.
 • Stablo je srednje visoko do visoko, sa nižim položajem klipa.
 • Zrno u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta.
 • Ima dvojnu primenu, za zrno i silažu.
 • Preporučuje se farmerima koji traže veoma visoke prinose zrna.
 • Vreme setve je od 10-12°C.
 • Posejati na 20,5-21,5 cm odnosno 66-70.000 biljaka/ha.

PR33H82

(FAO 700)

Hibrid namenjen da zameni dobro poznati beli hibrid 34P93, od koga je prinosniji.

 • Karakteriše ga vrlo visok prinos, koji može biti često na nivou hibrida žutog zrna
 • Stabljika je srednje visine, dobre čvrstine
 • Poseduje izuzetno jak koren
 • Klipovi srednje krupni do krupni
 • Odlične tolerantnosti na napad kukuruznog plamenca.
 • Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium).
 • Za najbolje rezultate sejati ga na najplodnijim zemljištima.
 • Tolerantan hibrid za stresne uslove te se može sejati praktično u svim regionima.
 • Odličan kvalitet brašna.

P0837

FAO 630

Hibrid sa visokim potencijalom prinosa.

 • Stablo nešto više sa srednjim položajem klipa.
 • Ima srednje krupne do krupne klipove.
 • Pogodan za gajenje u srednje sušnim i srednje vlažnim uslovima.
 • Odličan silažni hibrid.

P0943

FAO 650

Nova generacija visoko rodnih hibrida iz kasne grupe.

 • Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa.
 • Stablo dugo zadržava zelenu boju što ga čini odličnim izborom za spremanje silaže.
 • Dobre čvrstine korena i stabla.
 • Zrno u tipu zubana, po zrelosti između P0725 i P1114.
 • Odlične tolerancije na sušu.
 • Vrlo visoke tolerancije na napad kukuruznog plamenca.
 • Pre svega hibrid visokih i stabilnih prinosa kroz godine.