KONTAKT
  • SEMENAMENADžMENT
   Detalji
   • Luka PopovićDirektor semenskog programa
   • Igor TumbasRukovodilac semenske proizvodnje i dorade
   • Goran TomićRukovodilac prodaje
   • Srđan AnđelovićRukovodilac selekcije
  • REGIONALNI MENADŽERI PRODAJEDELTA AGRAR
   Detalji
   • Stevan RadinovićCentralna i zapadna BačkaTel: +381 (0)65 800 44 54Pošaljite e-mail
   • Darko StevanovićSeverna Bačka i severni BanatTel: +381 (0)65 265 29 41Pošaljite e-mail
   • Jovica PetkovićCentralna i istočna SrbijaTel: +381 (0)65 380 29 29Pošaljite e-mail
   • Goran VučetićJužna i istočna Bačka, severni BanatTel: +381 (0)65 254 08 40Pošaljite e-mail
  • REGIONALNI MENADŽERI PROIZVODNJEDELTA AGRAR
   Detalji
   • Dane ČavićKoordinator semenske proizvodnjeTel: +381 (0)65 216 56 83Pošaljite e-mail

  Seme pšenice

  Seme pšenice

  EKSKLUZIVNE KWS SORTE u programu Delta Semena

  Lazulli - NOVO

  Izuzetan kvalitet brašna

  • Najnovija KWS genetika
  • Srednje-rana sorta
  • Sorta sa osjem, srednje visine
  • 450 - 550 klijavih zrna po m2
  • Visok prinos zrna sa odličnim kvalitetom
  • Izuzetno dobre tehnološke karakteristike i kvalitet brašna
  • Tolerantna na virus mozaika pšenice i na najvažnije bolesti
  • Tretman regulatorima rasta u zavisnosti je od agroekoloških uslova i primenjene tehnologije

  Solehio

  Savremena genetika

  • Visoko prinosna sorta sa prinosima od 8-10 t/ha
  • Izraženo produktivno bokorenje
  • Adaptabilna sorta
  • Velika masa 1.000 zrna i do 47 gr
  • Tolerantna na bolesti, posebno na žutu rđu
  • Poželjno je korišćenje regulatora rasta
  • Setvena norma – 400-500 klijavih zrna po m2 u optimalnim uslovima
  • Optimalan rok setve je od početka oktobra do sredine novembra
   

  Modern

  Savremena genetika

  • Visoko prinosna sorta sa prinosima od 8-10 t/ha
  • Izraženo bokorenje
  • Velika masa 1.000 zrna i do 56 gr
  • Adaptabilna sorta
  • Poželjano je korišćenje regulatora rasta
  • Izuzetno tolerantna na fusarium i virus mozaika pšenice
  • Visoka tolerantnost na žutu rđu
  • Sorta dobrog kvaliteta brašna
  • Setvena norma – 450-550 klijavih zrna po m2 u optimalnim uslovima
  • Optimalan rok setve je od početka oktobra do kraja oktobra
   

  SAATZUCHT DONAU SORTE:

  Balaton

  Srednje rana ozima pšenica bez osja

  U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2007. godine.

  Spada među tri najprinosnije sorte pšenice registrovane u Republici Srbiji.
  • Visoki i stabilni prinosi
  • Odličan za mlinsku i pekarsku industriju
  • Srednje učešće proteina
  • Odličan kvalitet proteina
  • Odličan pekarski kvalitet
  • Odlična otpornost na poleganje
  • Odlična otpornost na bolesti
  • Za setvu je dovoljno od 170-200 kg semena po ha, odnosno oko 400 klijavih zrna po metru kvadratnom, što znatno smanjuje troškove semena i setve
  • Optimalni rok setve je od 10.10. - 25.10.

  Amicus

  Srednje rana ozima pšenica (poboljšivač)

  U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2014. godine.

  • Visoko prinosna i stabilna sorta
  • Odličan za mlinsku i pekarsku industriju
  • Visoko učešće proteina
  • Odličan kvalitet proteina
  • Odlična sedimentacija
  • Visok hektolitar zrna
  • Izrazita staklavost zrna
  • Odličan broj padanja
  • Za setvu je dovoljno od 200 kg semena po ha, odnosno oko 450 klijavih zrna po metru kvadratnom, što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi
  • Optimalni rok setve je od 05.10. - 20.10.

  Gaudio - NOVO

  U proizvodnom programu DELTA SEME-na se nalazi od 2019. godine. 

  • Visoko prinosna i stabilna sorta
  • Dobar koeficijent bokorenja
  • Veoma tolerantna na bolesti lista i klasa
  • Dobre tolerantnosti na poleganje
  • Sorta dobrog kvaliteta brašna
  • Visok hektolitar zrna
  • Za setvu je dovoljno 200 kg semena po hektaru, odnosno oko 450 klijavih zrna po m2 što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi
  • Optimalni rok setve je od 05.10. - 20.10.