Trgovina i distribucija

  Pioneer

  Pioneer

  P64LC108

  (RM 45 srednje kasni)

  • Nova generacija Clearfield hibrida vrhunskih prinosa.
  • Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava.
  • Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46 %.
  • Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji.
  • Vrlo tolerantan na sušne uslove.
  • Može se sejati na svim tipovima zemljišta.

  P63LE113

  (RM 41 srednje rani)

  • Nova generacija srednje ranog hibrida tolerantnog na tribenuron-metil.
  • Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46 %.
  • Vrlo dobre agronomske karakteristike: čvrsto stablo, jak koren, stablo srednje visine.
  • Glave srednje krupne.
  • Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda i Plamenjače u Srbiji.
  • Odlične tolerantnosti na bolesti.

  PR64LE25

  RM 45

  Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®).

  • U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo
  • Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju
  • Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %
  • Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis
  • Hibrid je genetski otporan na sve rase plamenjače u Srbiji.

  PR64LE99-Express Sun

  Srednje kasni hibrid

  • Poseduje odličnu samooplodnju
  • Sadržaj ulja u zrnu oko 47%
  • Odlična tolerantnost na Sclerotinia glave i stable

  P63LL06

  RM 41

  Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa.

  • Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom.
  • Sadržaj ulja se kreće oko 47 %.
  • Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
  • Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E).
  • Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom do rase E.

  P64HE118 – Express Sun NOVO

  Srednje kasni hibrid, visoko oleinski

  • Sadržaj ulja 45-46%
  • Sadržaj oleinske kiseline 92%
  • Odlična tolerantnost na bolesti

  P64LL125-NOVO

  Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja.
   
  • Sadržaj ulja u zrnu 45%
  • Otpornost na nove rase Volovoda
  • Dobra tolerancija na sušu
  • Dobra tolerancija na bolesti