SYNGENTA

  SYNGENTA

  Edison

  • Nova genetika u Syngenta portfoliju
  • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
  • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda (A-F rasa)
  • Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu
  • Intenzivan hibrid
  • Hibrid atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom
  • Izbegavati kasnu setvu

  Kondi

  • Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Stablo srednje visine, veoma tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
  • Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine
  • Dužina vegetacije 120 – 125 dana
  • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima
  • Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti prema Phoma, Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

  Adagio

  Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant)

  • Preporučena je upotreba herbicida Listego®
  • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
  • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine
  • Optimalni sklop biljaka 55.000-60.000
  • Dobar početni rast (vigor)
  • Veoma tolerantan na sušne uslove
  • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till)
  • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis, kao i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina
  • Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu (Sclerotinia)
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

  Neoma

  • Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant)
  • Preporučena je upotreba herbicida Listego®
  • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
  • Dužina vegetacije 115 dana
  • Optimalni sklop biljaka 55.000-60.000
  • Glava sa velikim brojem zrna velike težine
  • Relativno tolerantan na sušne uslove
  • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia)
  • Veoma tolerantan prema Phoma na stablu i beloj truleži na korenu
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

  Diamantis

  • Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant)
  • Preporučena je upotreba herbicida Listego®
  • Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine
  • Dužina vegetacije 120 – 125 dana
  • Veoma tolerantan na sušne uslove
  • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima
  • Odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)

   

  Bacardi

  • Hibrid iz grupe Clearfield®Plus sistema (Imidazolinone tolerant)
  • Preporučena je upotreba herbicida Listego® Plus
  • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
  • Veoma prilagodljiv u različitim proizvodnim uslovima
  • Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja
  • Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti prema Phoma, Macrophomina na stablu i beloj truleži na korenu
  • Tolerantan na rase volovoda (A-F rasa)
  • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield®Plus Sistema

  Neostar

  • Hibrid iz grupe Clearfield®Plus Sistema (Imidazolinone tolerant)
  • Preporučena je upotreba herbicida Listego® Plus
  • Izuzetno visok potencijal za prinos i sadržaj ulja
  • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
  • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia)
  • Tolerantnost na poznate rase volovoda u Srbiji (A-E)
  • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield®Plus Sistema

  Experto

  • HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline
  • Hibrid iz grupe Clearfiled® sistema (Imidazolinone tolerant)
  • Veoma visok potencijal prinosa u različitim pedoklimatskim uslovima
  • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje
  • Hibrid odlične stabilnosti i adaptabilnosti
  • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine
  • Dobre tolerantnosti na bolesti, naročito prema Macrophomina
  • Preporučena je upotreba preparata Listego®
  • Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)
  • Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji

   

  Talento

  • HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline
  • Hibrid iz grupe Clearfield Sistema (Imidazolinone tolerant)
  • Veoma visok potencijal prinosa
  • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje
  • Glava sa velikim brojem zrna velike težine
  • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u
  • Preporučena je upotreba preparata Listego®
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)
  • Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji

  Sumiko

  • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom na bazi tribenuron-metila
  • Srednje rani hibrid
  • Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja
  • Biljka srednjeg rasta, tolerantna na poleganje
  • Odlikuje se ranim cvetanjem
  • Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji
  • Odlično reaguje na tretman sa AmistarExtra