Nissorun 10 EC

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: heksitiazoks 100 g/l

MEHANIZAM DELOVANJA: Nesistemični akaricid. Deluje kontaktno na jaja, larve i nimfe.

Nissorun 10 EC se koristi za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadima jabuke, breskve i vinove loze u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5ml u 10 l vode), tretiranjem zimskih jaja do početka piljenja, ili letnjih jaja do momenta kada se na jednom listu nalazi najviše 2-3 pokretna stadijuma.

PRIMENA: Nissorun 10 EC je akaricid iz hemijske grupe tiazolidinoni. Blokira razvoj i diferencijaciju kod juvenilnih stadijuma grinja. Deluje kao regulator rasta grinja. Nissorun 10 EC uspešno suzbija jaja, larve i nimfe štetnih grinja sa obe strane lista zahvaljujući svom izrazitom translaminarnom kretanju. Ne ispoljava delovanje na odrasle grinje.

NAPOMENE:

  • Nissorun 10 EC je praktično neotrovan za ptice i pčele;
  • Nissorun 10 EC se ne sme alternativno primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (flufenzin, klofentenzin), zbog ukrštene rezistentnosti;
  • Nissorun 10 EC se ne meša sa preparatima WP formulacija.
  • Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno;
  • U toku jedne godine Nissorun 10 EC se može primeniti samo jednom na istoj površini;

KARENCA: 35 dana - jabuka, breskva, vinova loza.

PAKOVANJE: 50 ml, 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!