Chorus 50 WG

FORMULACIJA: Vodorastvorljive granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:
ciprodinil 500 g/kg

PRIMENA: Chorus 50 WG je sistemični, folijarni fungicid, preventivnog i kurativnog delovanja, koji se primenjuje u zasadima:

  • jabuke, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inequalis), u koncentraciji 0,03-0,05%, odnosno 300-500 g u 1000 l vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa do završetka cvetanja (od faze 11 do 51-69 BBCH skale), uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana;
  • višnje, za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica, mrke truleži plodova (Monilia laxa), u koncentraciji 0,03-0,05%, odnosno 300-500 g u 1000 l vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od početka cvetanja (10% cvetova otvoreno), pa do fenofaze kada je otvoreno najmanje 50% cvetova, a prve latice opadaju tj. faze 61-65 BBCH skale. Ukoliko se primenjuje dva puta, tretirati od fenofaze cvetnog balona, pa do kraja cvetanja (59-67 BBCH skale) uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana.


NAČIN DELOVANJA
: Aktivna materija ciprodinil prodire unutar tkiva lista i ploda. Ovim se obezbeđuje produženo delovanje bez obzira na vremenske uslove i sprečava ispiranje preparata kišom.

NAPOMENA:

Chorus 50 WG se može u istom zasadu jabuke i višnje primeniti najviše dva puta godišnje.
Chorus 50 WG je jedini fungicid koji deluje na niskim temparaturama (preko 5°C) i obezbeđuje pouzdano delovanje u ranim fazama razvoja biljaka zbog čega je nezamenljiv u programu zaštite jabuke u fazama od mišjih ušiju do kraja cvetanja. Izrazito je sistemičan fungicid koje se brzo usvaja od strane zelenih delova biljke. Prodiranje u lišće traje nekoliko sati posle primene (sporije na niskim temperaturama), a dva časa nakon prskanja kiša ga više ne može isprati. Ako se primeni do 48 sati posle početka zaraze Chorus 50 WG deluje kurativno (zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci). Suzbijanje bolesti uvek je efikasnije kada se preparat primeni preventivno.

KARENCA: 14 dana za višnju, 28 dana za jabuku.

PAKOVANJE: 3 g, 30 g, 200 g, 5 kg

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!