Trgovina i distribucija

Faban

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: pirimetanil 250 g/l + ditianon 250 g/l

PRIMENA:

Faban je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen zaštiti jabuke od čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis).

Vreme primene: Od faze pucanja pupoljaka do faze plod veličine lešnika.

Količina primene: 1.2-1.6 l/ha

Prednosti primene: Faban nije običan proizvod sa dve dobre aktivne supstance. Ono što mu daje novu snagu i mogućnosti koje običan tank-mix nema, jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavosti. Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologijom, uz dodavanje patentiranog BASF ađuvanta, 100 % ditianona i 67 % pirimetanila nalazi se u ko-kristalnom obliku. Preostalih 33 % pirimetanila rastvoreno je u ađuvantu.

MEHANIZAM DELOVANJA:


Šta su ključne prednosti ove formulacije:

a) Produženo preventivno delovanje - U slučaju Fabana, nakon 4 dana ostaje više od 60 % pirimetanila zahvaljujući ko-kristalnoj strukturi koja sprečava brzo isparavanje. Ditianon ostaje čvrsto vezan u ko-kristalu, čime se još teže spira kišom.
b) Širi okvir za primenu – bitan nedostatak pirimetanila i drugih anilinopirimidina jeste slabo delovanje na višim temperaturama, što se takođe menja kod Fabana. Ko-kristal sprečava naglo isparavanje, pa je i delovanje na višim temperaturama znatno bolje nego kod solo proizvoda.
c) Izuzetne osobine – Faban ima povratno delovanje (48 h “unazad”). Razlog je u 33 % “slobodnog” pirimetanila koji je zapravo rastvoren u ađuvantu čime dobija dodatnu brzinui snagu u sprečavanju infekcije. Dobro je poznato da je Delan najotporniji preventivni fungicid na spiranje kišom i pri padavinama od 20 mm nema razlike između Fabana i tank-mixa, ali pri 40 mm kiše nakon tretmana razlika je značajna u korist Fabana.

PAKOVANJE: 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!