Mystik 250 EC

FORMULACIJA:
Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 250 ± 15 g/l

PRIMENA: Mystik 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem koji se koristi u zasadima/usevima:

  • jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) tokom perioda primarnih zaraza, kada je jabuka u fazi razvoja (BBCH 26-78) u količini 0,7 l/ha (7 ml na 100 m2).
  • vinove loze u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), tokom perioda primarnih zaraza, u količini 0,7 l/ha (7 ml na 100 m2).
  • pšenice u cilju suzbijanja pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.) i truleži klasa (Fusarium spp.), u količini primene od 0,5-1 l/ ha (5-10 ml na 100 m2), preventivno ili po pojavi prvih simptoma (za Fusarium spp. faze 61- 65 BBCH skale).

Utrošak vode: jabuka i vinova loza: 1000 l/ha (10 l na 100 m2), pšenica: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Vrste uređaja sa kojima se pesticid primenjuje: atomizeri (prskanje ili orošavanje).
Maksimalan broj tretiranja: jabuka i vinova loza- tri puta u toku godine; pšenica-dva puta u toku godine.


KARENCA: 21 dan za jabuku i vinovu lozu, 42 dana za pšenicu.

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!