Repos EC-300

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju – EC

AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol 150±9g/l Propikonazol 150±9g/l

PRIMENA:


-Repos EC 300 je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem na bazi aktivnih materija difenokonazol koji remeti funkciju membrane i propikonazol koji inhibira sintezu ergosterola.
-Koristi se u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini primene od 0.3 l/ha (3 ml na 100 m²).
-Tretiranje se izvodi prema preporuci prognozno izveštajne službe i to: - prvo tretiranje nakon pojave simptoma, pa do momenta kada intenzitet zaraze biljaka još nije dostigao 5 % - drugo tretiranje u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja. Tretiranje se vrši sa zemlje, folijarno prskanjem ili orošavanjem.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²)
Makslimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 2 puta u toku vegetacije na istoj površini, računajući i primenu drugih fungicida iz grupe triazola ili fungicida sličnog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola) odnosno koji su obeleženi sa FRAC 3 klasifikacije rezistentnosti.

NAPOMENA:


-Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije i sa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže bakar. Preparati iz hemijske grupe triazola pripadaju grupi DMI (dimetilation inhibitori) fungicida čiji se mehanizam delovanja zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola odnosno demetilacije u C-14.

-Fugicidi iz ove grupe poseduju veliki broj poželjnih karakteristika, kao što su visoka fungicidna aktivost, niska toksičnost prema drugim organizmima, protektivna i kurativna svojstva,kao i kompatibilnost sa drugim merama u okviru integralne zaštite.


-Prema FRAC-u ustanovljena je rezistentnost na DMI fungicide kod nekoliko vrsta fitopatogenih gljiva, a takođe je registrovana i unakrsna rezistentnost sa drugim DMI fungididima.

-Kod Cercospora beticola je registrovana rezistentnost prema difenokonazolu i propikonazolu. Za sprečavanje pojave rezistentnosti kod gljive C. beticola prema triazolima preporučuje se primena kombinacije preparata koji imaju različit način delovanja, a posebno sa preparatima sa protektivnim načinom delovanja.

KARENCA: Za šećernu repu – 14 dana za lišće šećerne repe, ako se koristi za ishranu životinja, 35 dana za koren

PAKOVANJE: 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!