Express® 50 SX

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova posle nicanja u usevu suncokreta tolerantnog prema preparatu Express® 50 SX.

FORMULACIJA: vodorastvorljive granule (SG) - paste extruded (PX)

AKTIVNA MATERIJA: tribenuron-metil 500 g/kg

DELOVANjE: Express® 50 SX je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u hibridima suncokreta tolerantnim prema tribenuron-metilu, posle nicanja. Express® 50 SX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom porastu, mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za suzbijanje odraslijih korova.

SPEKTAR DELOVANjA: Express® 50 SX dobro suzbija sledeće korove:

 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • tatula (Datura stramonium)
 • pomoćnica (Solanum nigrum)
 • obična boca (Xanthium strumarium)
 • kukolj (Agrostema githago)
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis)
 • smrduša obična (Bifora radians)
 • repica crna (Brassica nigra)
 • tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
 • žavornjak (Delphinium consolida)
 • mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit)
 • mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
 • renika obična (Lepidium draba)
 • vrapseme poljsko (Lithospermum arvense)
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla)
 • kamilica bezmirisna (Matricaria inodora)
 • bulka obična (Papaver rhoeas)
 • ljutić obični (Ranunculus arvensis)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • oranjica obična (Sisymbrium sophia)
 • mišjakinja obična (Stellaria media)
 • stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
 • ljubičica poljska (Viola arvensis)
 • samonikli suncokret
 • samonikla uljana repica
 • palamida njivska (Cirsium arvense)
 • štavelj (Rumex spp.)
 • Slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis)
 • broćika lepuša (Galium aparine)
 • čestoslavica (Veronica spp.)

VREME PRIMENE: Vreme primene je posle nicanja suncokreta u fazi 2 – 8 listova (faza 12 – 18 BBCH skale).

PRIMENA: Express® 50 SX se primenjuje SAMO u hibridima suncokreta tolerantnim prema tribenuron-metilu Primenjuje se jednokratno u količini 45 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend® 90 ili dvokratno, u split aplikaciji, u količini 2 × 22,5 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend® 90.Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki DuPont proizvod.

Usev: suncokret

Korovi: širokolisni korovi

Količina primene: 45 g/ha + 0,1% Trend® 90utrošak vode: 200-400 l/ha

PAKOVANJE: 112,5 g

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!