Kruz 40 SC

FORMULACIJA:
Koncentrovana susupenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: 40 g/l nikosulfurona

PRIMENA: Kruz 40 SC je visoko selektivni herbicid iz grupe sulfonilurea koji podjednako dobro suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove, kao i neke širokolisne korove u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza.

Primenjuje se: Jednokratno, u količini:
 • 1l/ha (10 ml na 100 m²) za suzbijanje jednogodišnjh travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova.
 • 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²) za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm.

Dvokratnom primenom:
 • prvo tretiranje: u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
 • drugo tretiranje: u količini 0,75 l/ha (7.5 ml na 100 m²) kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali a divlji sirak je visine 15-20 cm.

SPEKTAR DELOVANJA: Kruz 40 SC ima dobro delovanje na sledeće korove:

 • Jednogodišnji travni:
 • Echinochloa crus-galli (proso korovsko)
 • Setaria glauca (muhar sivi)
 • Sorghum halepense (divlji sirak)

 • Jednogodišnji širokolisni:
 • Amarantus retroflexus (štir obični)
 • Atriplex patula (loboda obična)
 • Abuthilon teophrasti (lipica)
 • Chenopodium album (pepeljuga obična)
 • Datura stramonium (tatula)
 • Hibiscus trionum (lubeničarka)
 • Papaver rhoeas (bulka)
 • Polygonum spp. (dvornici)
 • Ranunculus arvensis (ljutić njivski)
 • Sinapis arvensis (gorušica)
 • Solanum nigrum (pomoćnica obična)
 • Stellaria media (mišjakinja)
 • Xanthium spp. (čičak)

 • Višegodišnji travni:
 • Sorgum halepense (divlji sirak iz rizoma)

 • Višegodišnji širokolisni:
 • Convolvulus arvensis (poponac)
 • Cirsium arvense (palamida)

NAPOMENE:

 • Korovske biljka usvajaju Kruz 40 SC kontaktno preko lisne mase ali i preko zemljišta u slučaju kada u zemljištu ima dovoljno vlage;
 • Posle tretiranja dolazi do zaustavljanja porasta korova a potpuno sušenje korova nastaje nakon 7-20 dana;
 • Kruz 40 SC se može primeniti u svim tipovima kukuruza (merkantilni, semenski, šećerac, kokičar)

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 500 ml, 1 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliklite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!