Lumax 537.5 SE

FORMULACIJA: suspo-emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: 375 g/l S-Metolahlor + 125 g/l Terbutilazin + 37,5 g/l Mezotrion.

PRIMENA: Lumax 537.5 SE je selektivni herbicid koji suzbija sve vrste jednogodišnjih travnih i širokolisnih kao i većinu višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Primenjuje se:

 • posle setve a pre nicanja (PRE-EM) u količini od 3,5-4,0 l/ha ili neposredno posle nicanja kukuruza (rani POST-EM) do faze korova od 2 lista u količini od 3,0-3,5 l/ha.
 • Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha tj. 30 do 35 ml preparata u 2 do 4 l vode na 100 m².

SPEKTAR DELOVANJA:
 • Abutilon theopfrasti (lipica teofrastova)
 • Amaranthus retroflexus (štir obični)
 • Amaranthus blitoides (štir bljutavi)
 • Chenopodium album (pepeljuga obična)
 • Chenopodium hybridum (pepeljuga mnogocvetna)
 • Datura stramonium (tatula obična)
 • Echinochloa crus-galli (muhar veliki)
 • Polygonum aviculare (dvornik ptičiji)
 • Polygonum lapathifolium (dvornik veliki)
 • Setaria glauca (muhar sivi)
 • Sorghum halepense (sirak divlji iz semena)
 • Solanum nigrum (pomoćnica obična)
 • Sinapis arvensis (gorušica poljska)
 • Sonchus oleraceus (gorčika obična)
 • Xanthium strumarium (boca obična)

NAPOMENE:
 • Poseduje izraženu perzistentnost, te je jedna primena najčešće dovoljna za dugotrajno suzbijanje skoro svih vrsta korova.
 • Fleksibilan u odnosu na vreme primene i fenofazu razvoja kukuruza.
 • Selektivan za sve hibride, linije, vrste i tipove kukuruza.
 • Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (<1% humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je vrednost pH<5,5. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama sme se sejati samo kukuruz bez dodatnog tretiranja herbicidima.
 • U jesen iste godine na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje.
 • U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz strna žita, soja, suncokret i krompir. Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!