Reglone forte

FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: dikvat 150 g/l

PRIMENA: Reglone Forte se primenjuje kao:

1. Neselektivni totalni kontaktni herbicid za suzbijanje korova u:

 • krompiru, u količini 3 l/ha, odnosno 30 ml na 100 m2, tretiranjem pre nicanja krompira uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2;
 • lucerki, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp), u količini od 5 l/ha, odnosno 50 ml na 100 m2, lokalnim tretiranjem pokošenih žarišta, uz napomenu da se tretirani usev ne sme koristiti za ishranu stoke;
 • zasadima voćaka i vinove loze (visokog uzgoja), u količini 4-6 l/ha, odnosno 40-60 ml na 100 m2, tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm, odnosno najkasnije do 28 dana pre berbe, uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2.

2. Herbicid za desikaciju (isušivanje i uništavanje nadzemne biljne mase) u usevima:
 • krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 l vode na 100 m2, tretiranjem u vreme tehnološke zrelosti useva;
 • soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u količini 2,5-3,5 l/ha, uz 300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
 • uljane repice, pre žetve na osnovu boje i zrelosti mahuna i semena, u količini 2-3l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 20-30 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
 • semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno 40-60 ml u 3-6 l na 100 m2, tretiranjem u vreme fiziološke zrelosti useva

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji korovi :

 • Cuscuta spp (viline kosice)
 • Datura stramonium (tatula obična )
 • Digitaria sanguinalis (svračica crvena)
 • Echinochloa crus-galli ( proso korovsko)
 • Sorghum halepense (divlji sirak iz semena)

Višegodišnji korovi:

 • Cirsium arvense (palamida njivska)
 • Sorghum halepense (sirak divlji iz rizoma)

NAPOMENA:

 • Vreme desikacije uljane repice određuje se na osnovu
 • boje i zrelosti mahuna.
 • Desikacija krompira se obavlja u vreme tehnološke zrelosti krtola, kada su one dostigle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo 10-12 dana. Desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva. Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena, koja treba da bude oko 30%. Preparat se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine, a u zasadima voćaka i vinove loze do 3 puta.
 • Reglone Forte se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje.

KARENCA: Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke.

Kao herbicid – 28 dana za voćke i vinovu lozu, a za krompir i lucerku obezbeđena vremenom primene.

Kao desikant – 10 dana za krompir, a obezbeđena vremenom primene za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku.


PAKOVANJE: 1 l i 5 l

Za preuzimanje bezbednosnog lista kliknite ovde.

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!