Prosaro® 250 EC

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju - EC

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l

NAČIN DELOVANJA: Prosaro 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, pegavosti i paleži klasa u strnim žitima. Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazoltiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti.
Protiokonazol pokazuje izrazita protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE: Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA: Koristi se u usevu:

  • pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) u količini primene od 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml na 100 m²), od faze vlatanja pa do kraja faze cvetanja (faze 30-69 BBCH skale) uz utrošak vode 200- 400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja je 2 puta u toku godine, na istoj površini.

NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima:
  • površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera);
  • brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50%;
  • rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje;
  • kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.), količina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100-150 l/ha.

KARENCA: (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 42 dana za pšenicu i ječam.

PAKOVANJE: 1 l ,15 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!