Karijera

Karijera

Karijera

Otvorene pozicije

Zbog širenja poslovnih aktivnosti oglašavamo radno mesto:

Tehnolog zaštite bilja

Zaječar, 1 izvršilac

 Zadaci:

 • Analizira biljne bolesti i nabavlja zaštitna sredstva
 • Predlaže tehnologije zaštite bilja i organizuje mere zaštite bilja
 • Stara se o pravilnoj primeni pesticida
 • Stara se o nabavci pesticida, njihovom skladištenju i zalihama

Uslovi:

 • VSS, poljoprivredni fakultet (smer: zaštita bilja)
 • Poželjno je radno iskustvo, ali nije neophodno
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije 

Prijave sa kratkom biografijom poslati na hr@deltaagrar.rs sa naslovom "Tehnolog zaštite bilja, Zaječar".

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Saradnik za opšte poslove

Beograd, 1 izvršilac

 Zadaci:

 • Prati i kontroliše troškove u vezi sa tehničkim održavanjem i nabavkama 
 • Organizuje nabavku i vodi evidenciju opreme za rad (računari, telefoni, itd.) 
 • Učestvuje u skladištenju osnovnih sredstava, organizaciji popisa i selidbama
 • Sarađuje sa obezbeđenjem u vezi sa cenama usluga i definisanjem izvršioca 
 • Evidentira i prati ugovore sa EPS-om i Srbija Gas-om u okviru svog domena rada 
 • Upravlja poslovima održavanja i organizovanja voznog parka, kao i optimizacijom broja vozila 
 • Organizuje nabavku novih i prodaju polovnih vozila 
 • Izrađuje mesečne planove registracije vozila i prikuplja potrebnu dokumentaciju 
 • Izrađuje planove i prikuplja ponude za nabavku OMV kartica, leasinga i priprema za prvu registraciju 
 • Obavlja trebovanje, godišnju zamenu i evidenciju OMV kartica 
 • Organizuje zakonski obavezne obuke za profesionalne vozače 
 • Koordiniše rad sa osiguravajućim kućama i leasing kompanijama 

Uslovi:

 • VS, VSS (ekonomskog ili srodnog usmerenja) 
 • Tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje MS Office paketa 
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

 

Prijave sa kratkom biografijom poslati na hr@deltaagrar.rs sa naslovom "Saradnik za opšte poslove, Beograd".

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Stočarski radnik u prasilištu  

Stara Pazova, više izvršilaca 

Zadaci: 

 • Nadzor nad životinjama 
 • Pomoć pri veterinarskim akcijama 
 • Održavanje higijene objekta 
 • Rukovanje opremnom na farmi 

Uslovi: 

 • Stepen stručne spreme: NKV 
 • Prethodno radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno 

Nudimo: 

 • Sigurnost zaposlenja 
 • Mogućnost dobijanja bonusa 

Prijave možete slati:

 • Putem telefona: 064/86 82 641
 • Na adresu: Petrović Salaš BB, Stara Pazova  
 • Na e-mail adresu: hr@deltaagrar.rs (subject: Stočarski radnik)

Tehnolog u svinjarstvu

Vladimirovac, 1 izvršilac

 Zadaci:

 • Rukovodi procesom proizvodnje
 • Kontroliše sve faze u proizvodnji
 • Propisuje uputstva za određene procese rada
 • Odgovoran je za pravilno sprovođenje tehničko-tehnoloških standarda
 • Izrađuje izveštaje

Uslovi:

 • VSS (poljoprivrednog usmerenja - stočarstvo) 
 • Radno iskustvo: poželjno, ali nije neophodno
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika

Prijave sa kratkom biografijom poslati elektronski na mail adresu hr@deltaagrar.rs sa naslovom "Tehnolog u svinjarstvu, Vladimirovac".

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Slanjem prijave kandidat daje saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju u procesu selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Veterinar

Veliko Banatsko Selo, 1 izvršilac

Zadaci: 

 • Prati zdravstveno stanje stoke i ispravnost stočne hrane

 • Prati sve faze u proizvodnji

 • Sprovodi i kontroliše zakonom obavezne mere za suzbijanje zaraznih bolesti

 • Dijagnostikuje bolesti stoke i preduzima sve potrebne veterinarsko sanitarne mere

 • Vodi evidenciju o utrošenim lekovima, instrumentima i sredstvima za preventivne mere i stara se o blagovremenoj nabavci istih

 • Stara se i odgovoran je za pravilno rukovanje, održavanje i dezinfekciju objekata, opreme i instrumenata

Uslovi: 

 • VSS (Fakultet veterinarske medicine)

 • Položen državni ispit

 • Licenca Veterinarske komore Srbije

 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)

 • Poznavanje engleskog jezika

 • Vozačka dozvola B kategorije

Prijave možete poslati na mail hr@deltaagrar.rs sa naslovom: Veterinar

Viljuškarista u ULO hladnjači

Čelarevo (više izvršilaca)

Zadaci:

 • Prevozi, utovaruje i istovaruje robu viljuškarom
 • Održava higijenu i vodi računa o ispravnosti i pravovremenom servisiranju viljuškara
 • Odgovoran je za primenu svih usvojenih standarda i procedura
 • Obavezan je da se pridržava mera zaštite na radu i zaštite od požara

Uslovi:

 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Spremnost na rad u smenama
 • Poželjno posedovanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti upravljanja viljuškarom

Nudimo:

 • Organizovan prevoz iz Novog Sada, Bačke Palanke i Bača
 • Mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

Prijave možete slati:

Radnik u govedarstvu

Stara Pazova, Više izvršilaca

Zadaci:

 • Nadzor nad životinjama
 • Pomoć pri veterinarskim akcijama
 • Muža krava
 • Održavanje higijene objekta
 • Rukovanje opremnom na farmi

Uslovi:

 • Stepen stručne spreme: NKV
 • Prethodno radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno

Nudimo:

 • Sigurnost zaposlenja
 • Mogućnost dobijanja bonusa

Prijave možete poslati na mail hr@deltaagrar.rs sa naslovom: Prijava za Radnika u govedarstvu

Magacioner

Logističko distributivni centar Stara Pazova, 1 izvršilac

 Zadaci:

 • Organizuje i zadužen je za prijem i otpremu robe 
 • Koordinira i pruža podršku pri utovaru, istovaru i komisioniranju robe 
 • Odgovoran je za materijalno stanje i kvalitet uskladištene robe 
 • Zadužen je za ažurno vođenje i ispravnost dokumentacije 
 • Odgovoran je za higijenu radnog prostora i opreme 

 

Uslovi:

 • KV, SSS (trgovačkog, mašinskog ili srodnog usmerenja) 
 • Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 
 • Poželjno poznavanje rada u SAP-u 

 

Prijave možete poslati na mail hr@deltaagrar.rs sa naslovom: Magacioner

Operater u proizvodnji - Mioni

Mionica, selo Ključ (više izvršilaca)

Fabrika Mioni je jedna od najsavremenijih fabrika u oblasti proizvodnje osvežavajućih bezalkoholnih pića u regionu. Raspolaže najmodernijom opremom za flaširanje vode i proizvodnim linijama različitog kapaciteta.

Zaduženja: 

 • Rukuje i radi na mašinama i uređajima na liniji za proizvodnju
 • Sprovodi utvrđeni tehnološki postupak
 • Vodi računa o kvantitetu i kvalitetu primljene, uskladištene i otpremljene robe
 • Prati CCP i vodi evidenciju
 • Stara se o higijeni radnog prostora i opreme

Uslovi: 

 • Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Osnovno poznavanje rada na računaru

Prijave možete slati:

 • Na adresu: Proizvodni pogon selo Ključ, 14242 Mionica
 • E-mail: office@mioni.rs
 • Putem telefona: 014/342 33 59

Radnik u službi održavanja - Mioni

Mionica, selo Ključ (više izvršilaca)

Fabrika Mioni je jedna od najsavremenijih fabrika u oblasti proizvodnje osvežavajućih bezalkoholnih pića u regionu. Raspolaže najmodernijom opremom za flaširanje vode i proizvodnim linijama različitog kapaciteta.

Zaduženja:

 • Vodi računa o stanju sredstava i uređaja sa stanovišta tehničke ispravnosti
 • Zadužen je za blagovremenu nabavku rezervnih delova
 • Organizuje, koordinira i prati rad internih i eksternih izvršilaca u oblasti održavanja
 • Sprovodi aktivnosti preventivnog održavanja na osnovu HACCP plana
 • Zadužen je za otklanjanje manjih kvarova
 • Zadužen je za dokumentaciju iz svog domena rada

Uslovi: 

 • SSS, VS, VSS (mašinska i tehnička struka)
 • Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Prijave možete slati:

 • Na adresu: Proizvodni pogon selo Ključ, 14242 Mionica
 • E-mail: office@mioni.rs
 • Putem telefona: 014/342 33 59

Viljuškarista

Mionica, selo Ključ (više izvršilaca) - Mioni

Fabrika Mioni je jedna od najsavremenijih fabrika u oblasti proizvodnje osvežavajućih bezalkoholnih pića u regionu. Raspolaže najmodernijom opremom za flaširanje vode i proizvodnim linijama različitog kapaciteta.

Zaduženja:

 • Zadužen je za prevoz, utovar i istovar robe viljuškarom i manipulaciju paletama
 • Zadužen je za slaganje robe na palete prilikom komisioniranja, istovara i prepakivanja
 • Vodi računa o rokovima i lomljivosti robe
 • Vodi računa o ispravnosti i pravovremenom servisiranju viljuškara
 • Stara se o bezbednosti zaposlenih i potrošača prema propisima o unutrašnjem transportu

Uslovi:

 • Minimum 6 meseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Posedovanje sertifikata za upravljanje viljuškarom

Prijave možete slati:

 • Na adresu: Proizvodni pogon selo Ključ, 14242 Mionica
 • E-mail: office@mioni.rs
 • Putem telefona: 014/342 33 59

U Delta Agraru, zaposleni su ključan element u postizanju uspeha. Zbog toga pridajemo veliki značaj zadovoljstvu, dobrobiti i profesionalnom razvoju naših zaposlenih, kao i građenju zdravog radnog okruženja i snažnog timskog duha. 

Verujemo da se uspeh svakog biznisa zasniva ne samo na pronalaženju najboljih kandidata, već i najvišeg stepena poklapanja između potreba i vrednosti kandidata i kompanije. U ostvarenju tog cilja, oslanjamo se na najnovije metode i alate kako bismo obezbedili savremen, fer, objektivan i prijatan proces selekcije u skladu sa karakteristikama kandidata i zahtevima pozicije.  

Ukoliko želite da budete deo našeg tima popunite upitnik u nastavku ili nam pošaljite CV na mail hr@deltaagrar.rs. Ukoliko su Vaše kvalifikacije u skladu sa našim trenutnim potrebama, kontaktiraćemo Vas.

Prijavite se!