PRINCIPAL PLUS

PROIZVOĐAČ: Corteva Agriscience

FORMULACIJA: Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: rimsulfuron 23 g/kg + nikosulfuron 92 g/kg + dikamba 550 g/kg

PRIMENA: Principal® PLUS se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova.
Primenjuje se posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), u količini 440 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90.

Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:

  • višegodišnji uskolisni korovi od 3 do 5 listova;
  • jednogodišnji uskolisni korovi od 1 lista do faze bokorenja; 
  • širokolisni korovi od 2 do 6 listova.

Utrošak vode: 200-400 l/ha(2-4l/m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA: Principal® PLUS je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova. On je kombinacija tri aktivne materije, dikamba herbicida kao regulatora rasta i sulfonilurea herbicida – rimsulfurona i nikosulfurona sa izuzetno širokim spektrom delovanja.

Primenjuje se za suzbijanje:
Jednogodišnjih uskolisnih korova, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar lepljivi (Setaria verticiliata), muhar zeleni (Setaria viridis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
Višegodišnjih uskolisnih korova, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens);
Jednogodišnjih širokolisnih korova, kao što su: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium);
Višegodišnjih širokolisnih korova, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

NAPOMENE: Posle primene Principal® PLUS, mogu se sejati sledeći usevi:

  • iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana;
  • naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz, kukuruz šećerac i kokičar, pasulj,grašak, lucerka, detelina, suncokret;

U slučaju da usev tretiran Principal® PLUS - om propadne iz bilo kog razloga, odmah se mogu sejati samo kukuruz i soja.
U slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 440g

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!