Kompanija
KONTAKT
 • Jelena VukajlovićMenadžer za tržišnu, tehničku i regulatornu podršku
  Detalji
  Tel: +381 (0)11 201 21 36Pošaljite e-mail
 • Milan PuzovićMenadžer za energetsku efikasnost
  Detalji
  Tel: 011/ 201 11 55Pošaljite e-mail

Ekologija

Ekologija

Delta Agrar d.o.o., kao članica Delta Holdinga i jedan od lidera u svim aspektima agrarnih delatnosti, svoju politiku bazira na obezbeđenju održivog razvoja. 

Najveći izazov naše kompanije je ostvarenje visoke stope rasta proizvodnje bez zagađenja i degradacije, a uz optimalni balans u korišćenju prirodnih resursa. Da bismo odgovorili izazovu, postavili smo principe upravljanja životnom sredinom, kojih se pridržavamo: 

 • Identifikovanje svih aspekata životne sredine, odnosno svih aktivnosti, proizvoda i usluga kompanije, koji imaju uticaja na životnu sredinu, a u cilju sprečavanja njenog zagađenja. 
 • Implementacija zakona, propisa i standarda o zaštiti životne sredine, kao i definisanje i primena internih pravila za upravljanje životnom sredinom. 
 • Korišćenje najprikladnijih tehnologija za izbegavanje ili smanjenje zagađenja životne sredine. 
 • Razvijanje i primenjivanje čistih tehnologija. 
 • Očuvanje neobnovljivih resursa, uključujući i energetske izvore kroz zamenu obnovljivim izvorima energije. 
 • Obezbeđivanje maksimalnih napora za očuvanje vodnih resursa. 
 • Politika zaštite životne sredine podrazumeva praćenje, merenje, smanjenje i sprečavanje ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu i to u vodu, zemljište, vazduh. 
 • Održivo upravljanje otpadom, koje se ogleda u smanjenju stvaranja opasnog i ostalih vrsta otpada i razvijanju alternative za njihovo ponovno korišćenje. 
 • Očuvanje biodiverziteta i poštovanje prirodnih i kulturnih vrednosti zaštićenih područja. 
 • Razvijanje i negovanje osećanja odgovornosti za životnu sredinu kod zaposlenih i ukazivanje na potencijalne uzroke negativnih ekoloških uticaja i na racionalno korišćenje resursa. 
 • Izveštavanje o svim aspektima zaštite životne sredine svojih poslovnih partnera i zainteresovanih strana. 

Kompanija koja daje poseban doprinos na polju održivog razvoja je Delta-Pak, naš operater za upravljanje ambalažnim otpadom. Delta-Pak se bavi planiranjem, savetovanjem , organizacijom prikupljanja ambalažnog otpada, upravljanjem hemikalijama, bezbednošću u transportu opasne robe i drugim aktivnostima u vezi sa zaštitom životne sredine.

Neke od aktivnosti koje Delta-Pak sprovodi kroz ceo Delta sistem su: 

 • Prikaz sakupljenih količina ambalažnog otpada kroz broj sačuvanih stabala ili kroz smanjenje emisije CO2 
 • Upravljanje generisanim količinama otpada sa težnjom ka „zero waste“. 
 • Pribavljanje Integrisane dozvole za sprečavanje zagađivanja životne sredine, odabir i uvođenje najboljih dostupnih tehnologija.  
 • Pribavljanje vodne dozvole 
 • Uređenje Eko ostrva 
 • Ozelenjavanje poslovnog kruga 
 • Uređenje vetrozaštitnih pojaseva 
 • Zbrinjavanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Više o društvenoj odgovornosti naše kompanije možete pročitati ovde.