Trgovina i distribucija

KWS

KWS

2370

FAO 270

 • Hibrid za zrno
 • Visok potencijal prinosa za grupu ranih hibrida
 • Vrlo dobra tolerantnost na bolesti stabla, lista i klipa
 • Pogodan za gajenje na srednje produktivnim, a odličan na visoko produktivnim zemljištima
 • Klip sa 14-16 redova zrna, izuzetno pogodan za kasnije rokove setve, postrno gajenje ili gajenje na većim nadmorskim visinama (≥ 500 mnv)

4484

FAO 380

 • Hibrid za zrno
 • Hibrid visoke adaptibilnosti i stabilnosti prinosa zrna
 • Stablo srednje do visoko
 • Dugačak, potpuno završen klip sa 14-16 redova zrna
 • Brzo otpuštanje vlage iz zrna

KAPITOLIS

FAO 410

 • Hibrid za zrno, za intenzivne uslove proizvodnje
 • Izrazito visok potencijal prinosa i niska vlaga zrna (Zrno plus)
 • Izražene komponente prinosa (broj zrna na klipu i masa 1000 zrna)
 • Visoka biljka sa velikim listovima
 • Tolerantnost na fuzarijum klipa
 • Izražen staygreen
 • Pogodan za srednje i dobre uslove proizvodnje

KONFITES

FAO 430

 • Hibrid za zrno
 • Visok potencijal prinosa u različitim godinama proizvodnje
 • Visok potencijal prinosa i niska vlaga zrna (Zrno plus)
 • Niže stablo
 • Visoka tolerantnost na bolesti stabla, lista i klipa
 • Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa
 • Visoka tolerantnost na lom i poleganje

 

KLEOPATRAS

FAO 600

 • Veoma visok potencijal prinosa zrna
 • Visoka tolerantnost na bolesti, posebno na fuzarijum klipa
 • Široki i uspravni listovi, nisko postavljen klip omogućava dobru stabilnost biljke
 • Izražen staygreen
 • Kompaktan i potpuno završen klip